Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fragman Tasarımı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV5012 Fragman Tasarımı 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıBu ders kapsamında izleyicilerin bir eseri izleme kararı vermesinde önemli etkenlerden biri olan fragmanın ne olduğu, türleri ve sinema filmlerinin, kısa filmlerin ve belgesellerin fragmanlarının uygulamalı olarak tasarlanması ele alınacaktır.  

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Cem Uçar
Asistanlar Arş. Gör. Ayşe Duygu Atasoy
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 15:00-7:45, 1B/12/14
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 14:00-15:00, 1D-13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Dersin amacı sinema eserlerinin pazarlanmasında önemli yer tutan öğelerden biri olan fragmanların öneminin kavranmasını ve öğrencilerin kendi projeleri için fragman tasarlayacak bir birikime ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Temel Kaynaklar

 

- Bordwell, David - Thompson, Kristin. “Film Sanatı”. De Ki Yayınları, 2012.

 

- Canikligil, İlker. “Dijital Video ile Sinema”. Alfa Yayınları, 2014.

 

- Mascelli, Joseph V. “Sinemanın 5 Temel İlkesi”. İmge Kitapevi, 2014.

Diğer Kaynaklar

- Monaco, James “Bir Film Nasıl Okunur?”, Oğlak Yayıncılık, İstanbul, 2002.

 

- Murch, Walter “Göz Kırparken”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtılarak, amaç ve içeriğinin anlatılması. Sözlü anlatım
2. Hafta Fragman tanımı ve örneklerle anlatılması. Sözlü anlatım
3. Hafta Fragman kulanımının tarihsel gelişimi. Sözlü anlatım
4. Hafta Örneklerle fragman türleri. Sözlü anlatım
5. Hafta Fragman öğeleri : Kişiler, olaylar, mekanlar, sesler. Sözlü anlatım
6. Hafta Seçilen filmin izlenerek uygun fragman türü belirleme ve kullanılacak bölümlerin belirlenmesi çalışması Uygulama
7. Hafta Ara sınav. Proje
8. Hafta Seçilen belgeselin izlenerek uygun fragman türü belirleme ve kullanılacak bölümlerin belirlenmesi çalışması Uygulama
9. Hafta Seçilen kısa filmlerin izlenerek uygun fragman türü belirleme ve kullanılacak bölümlerin belirlenmesi çalışması. Uygulama
10. Hafta Fragman tasarımında kullanılacak uygulamanın arayüzünün tanıtılması. Uygulama
11. Hafta Kısa filmler kullanarak fragman tasarımı uygulaması. Uygulama
12. Hafta Sinema filmleri kullanarak fragman tasarımı uygulaması. Uygulama
13. Hafta Belgesel filmleri kullanarak fragman tasarımı uygulaması. Uygulama
14. Hafta Fragman için ses kuşağı uygulaması. Uygulama
15. Hafta Fragmanın yazı kuşağının tasarlanması. Uygulama
16. Hafta Fragmanın farklı medya türleri çin hazırlanması ve dağıtılması. Uygulama
17. Hafta Uygulamalı final sınavı. Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11. Fragmanın filmler ve belgeselin tanıtılması için önemini kavramak.
ÖÇ-22. Fragman türlerini ayırt etmek.
ÖÇ-33. Ham görüntüler içinden fragmanda kullanılacak bölümlerin farkına varmak.
ÖÇ-44. Çeşitli türlere göre fragman tasarlanması.
ÖÇ-55. Farklı medya türlerine göre fragman tasarımı uygulamak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5