Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Türk Sinema Tarihi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV8007 Türk Sinema Tarihi 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı


Ders kapsamında öğrencilerin sinemanın Türkiye’ye gelişi ve tarihsel süreç içindeki teknik, ekonomik, estetik gelişimini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Türk sinemasının Osmanlı’dan günümüze tarihsel gelişimi de dönem boyunca ele alınacaktır.
Ön Koşullar Türk Sinema Tarihi
Eş Koşullar Türk Sinema Tarihi
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 14:00-15:45, 3C/04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ, Perşembe 10:00-12:00, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Kuramsal alt yapıyı vermek. Örnekler izlemek. Ödevler vermek. Sınıfta filmleri ve ödevleri tartışmak

Temel Kaynaklar

Türk Sinema Tarihi, Giovanni Scognamillo, Kabalcı Yayınevi, 1998. Rekin Teksoy’un Türk Sineması, Rekin Teksoy, Oğlak Yayınevi, 2007. Türk Sinema Tarihi I.-II. Cilt, Alim Şerif Onaran, Kitle Yayınevi, 1995.
Diğer Kaynaklar

Lütfi Akad, Işıkla Karanlık Arasında, İş Bankası Yayınları 2004. Kurtuluş Kayalı, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması, Tezkire, 2015.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Türkiye’de Osmanlı Dönemindeki sinema ortamının tartışılması. Sözlü anlatım
2. Hafta Türkiye’de Osmanlı Dönemindeki sinema ortamının tartışılması. Sözlü anlatım
3. Hafta Muhsin Ertuğrul sinemasının irdelenmesi Sözlü anlatım
4. Hafta Geçiş dönemi sinemasının tartışılması. Sözlü anlatım
5. Hafta Sinemacılar döneminin ele alınması Sözlü anlatım
6. Hafta Lütfi Akad sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Derste örnek filmlerin izlenmesi Sözlü anlatım
9. Hafta Metin Erksan sinemasının irdelenmesi Sözlü anlatım
10. Hafta Halit Refiğ sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
11. Hafta Derste örnek filmlerin izlenmesi Sözlü anlatım
12. Hafta Yılmaz Güney sinemasının ele alınması Sözlü anlatım
13. Hafta Bağımsız Türk sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
14. Hafta Nuri Bilge Ceylan sinemasının irdelenmesi Sözlü anlatım
15. Hafta Zeki Demirkubuz sinemasının ele alınması Sözlü anlatım
16. Hafta Genel Tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 5
Final 1 60


ÖÇ-1 1. İlk dönem Türk sinemasına hakimiyet
ÖÇ-22. Sinemacılar dönemine hakimiyet
ÖÇ-33. Bağımsız Türk sinemasını çağdaş sinemayla ilişkilendirmek
ÖÇ-44. Yeşilçam sinemasını yorumlamak
ÖÇ-55. Ulusal sinema kavramını evrensel sinemayla ilişkilendirmek
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5