Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kültürel Çalışmalar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV8005 Kültürel Çalışmalar 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı


Ders kapsamında, iletişim çalışmaları alanında temel yaklaşımlardan biri olan Kültürel Çalışmaların, doğuşu, yükselişi ve alana katkıları bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Derste filmlerden, reklamlardan, televizyon programları ve televizyon haberlerinden parçalar izletilerek uygulamalı metin çözümleme teknikleri ile ders anlatımı gerçekleşecektir.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı ve medya metinlerinin çözümlenmesi

Temel Kaynaklar

Seçil Büker,  Kültürel Çalışmalar ve Sinema, Kırmızı Kedi, İstanbul, 2010.
Diğer Kaynaklar

Kültürel Kuram, Philip Smith, Babil Yayınları, İstanbul, 2007.

Söylem ve İdeoloji, Stuart Hall, Su Yayınları, İstanbul, 2003.

Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum, Besim Dellaloğlu, Say, İstanbul,2007.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kültürel çalışmalara giriş Sözlü anlatım
2. Hafta Marksizm; Karl Marx; ilerleme fikri, materyalizm, üretici güçler, üretim ilişkileri, üretim araçları, mülkiyet ilişkileri, emek gücü, üretim tarzı, üstyapı, altyapı, toplumsal formasyon, sınıf, sınıf mücadelesi, meta, artı değer, kullanım değeri, değişim değeri, soyut emek, eşitlik, özgürlük, toplumsal bir varlık olarak insan Sözlü anlatım
3. Hafta Film Gösterimi Sözlü anlatım
4. Hafta Marksizm; Karl Marx; yabancılaşma, emeğin yabancılaşması, maddi emek, zihinsel emek Sözlü anlatım
5. Hafta Marksizm; Louis Althusser; Devletin İdeolojik Aygıtları, Devletin Baskı Aygıtları, özne konumları Sözlü anlatım
6. Hafta Film gösterimi Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Frankfurt Okulu; Theodor Adorno, Max Horkheimer, kültür endüstrisi Sözlü anlatım
9. Hafta Hegemonya; Antonio Gramsci; tahakküm, rıza, tarihsel blok, hegemonik blok, ortak duyu, karşıt-hegemonya Sözlü anlatım
10. Hafta Film gösterimi Sözlü anlatım
11. Hafta Yapısalcılık; Ferdinand de Saussure, Roland Barthes Sözlü anlatım
12. Hafta Britanya Kültürel Çalışmalar Okulu; Raymond Williams, Edward Palmer Thompson, Richard Hoggart, Stuart Hall Sözlü anlatım
13. Hafta Film gösterimi Sözlü anlatım
14. Hafta Post-yapısalcılık; Michel Foucault, söylem, iktidar, özne, beden Sözlü anlatım
15. Hafta Şarkiyatçılık; Edward Said Sözlü anlatım
16. Hafta Film gösterimi Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 10
Final 1 40


ÖÇ-11 Kültürel yapı ve sinema arasındaki kuramsal bağları yorumlayabilecek.
ÖÇ-22 Görsel kültür ürünlerini sosyo-kültürel ve ekonomik bağlam içinde çözümleyebilecek.
ÖÇ-33 Güncel kültürel kuramları birbirleriyle ilişkilendirebilecek.
ÖÇ-44 Sinema eserlerini kültürel çalışmalar kuramları çerçevesinde eleştirebilecek.
ÖÇ-55 İdeolojinin gündelik yaşam pratikleri içindeki yapılanış şekillerini tartışıp, sorgulayabilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5