Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sinema ve Felsefe

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV8004 Sinema ve Felsefe 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıSinema ve Felsefe dersi felsefi bir bakışla filmlerin analiz edilmesini amaçlar. Bu bağlamda pek çok felsefecinin sinemayla ilişkisini ele alır.

Ön Koşullar Sinema ve Felsefe
Eş Koşullar Sinema ve Felsefe
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Selda Salman Sakızlı
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 09:00-10:45, 1C/04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör. Selda Salman Sakızlı, Çarşamba, 10:00-12:00, AK1D/13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı ve film çözümlemeleri

Temel Kaynaklar

Gilles Deleuze, Sinema I: Hareket İmge, Norgunk Yayınları, İstanbul, 2014.

Slavoj Zizek, Hitchcock ya da Bir Filmi Yeniden Çekmenin Özel Bir Yolu Var Mı?, Encore, İstanbul, 2009.

Diğer Kaynaklar

Alain Badiou, Başka Bir Estetik: Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz, Mztis Yayınları, İstanbul, 2010.

Jacques Rancière, Görüntülerin Yazgısı ve Duyulurun Paylaşımı, Versus Kitap, İstanbul, 2008.

Dominique Chateau, Cinéma et Philosophie, Nathan, Paris, 2003.

Kaan Demirdöven, Felsefenin Düşüşü Sinemanın Yükselişi: Felsefenin Işığında Sinema, Es Yayınları, İstanbul, 2011.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi Sözlü anlatım
2. Hafta Felsefeyi filme almak Sözlü anlatım
3. Hafta Sinematografik bir olgu olarak Platon’un mağrası Sözlü anlatım
4. Hafta Filmsel olgunun felsefesi Sözlü anlatım
5. Hafta Uzay Zaman Madde: Bergson Sözlü anlatım
6. Hafta Felsefe üzerine film yapılabilir mi? - Eisenstein Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sinemanın Ontolojisi: Bazin Sözlü anlatım
9. Hafta Teknoloji hakkında soruşturma: Heidegger Sözlü anlatım
10. Hafta Wim Wenders sineması Sözlü anlatım
11. Hafta Deleuze: felsefe ve sinema teorisi Sözlü anlatım
12. Hafta Deleuze: felsefe ve sinema teorisi Sözlü anlatım
13. Hafta Sinemanın felsefesi nedir? Sözlü anlatım
14. Hafta Deleuze sonrası film kuramı Sözlü anlatım
15. Hafta Görüntülerin Yazgısı: Rancière Sözlü anlatım
16. Hafta Özgürleşen Seyirci Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 20
Final 1 40


ÖÇ-11 Sinema eserlerini kavramsal olarak tanımlayacak.
ÖÇ-22 Filmleri felsefi açıdan inceleyebilecek ve eleştirebilecek.
ÖÇ-33 Sinema kuramlarını felsefi kuramlarla karşılaştıracak.
ÖÇ-44 Bir filmi felsefi olarak tasarlayabilecek.
ÖÇ-55 Film olgusunu farklı parametrelerden değerlendirebilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5