Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Üçüncü Sinema

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV8003 Üçüncü Sinema 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı


Ders kapsamında, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Üçüncü Dünya kavramı üzerinden Latin Amerika’da ortaya çıkan Üçüncü Sinema tartışmaları ele alınacak. Farklı ülkelerde ortaya çıkan sinema anlayışlarının bu kuramla ilişkisi incelenecek. Son olarak da günümüz sinemasına etkisi tartışılacaktır.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı ve film çözümlemeleri

Temel Kaynaklar

Esra Biryıldız, Zeynep Çetin Erus, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, Es Yayınları, İstanbul, 2007.

Fernando Solanas, Octavio Getino, Bir Üçüncü Dünya Sinemasına Doğru, Yeni İnsan Yeni Sinema, sayı 10: 47-56.

Diğer Kaynaklar

Mike Wayne, Politik Film: Üçünci Sinema’nın Diyalektiği, Yordam Kitap, İstanbul, 2009.

Roy Armes, Üçüncü Dünya Sineması ve Batı, Doruk Yayımcılık, İstanbul, 2011.

Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, Versus Kitap, İstanbul, 2007.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi, Üçüncü Dünya tartışmaları Sözlü anlatım
2. Hafta Üçüncü Sinema ve Manifestolar Açlığın Estetiği ve Glober Rocha Sözlü anlatım
3. Hafta Üçüncü Sinema ve Manifestolar Solanas ve Getino: Bir Üçüncü Dünya Sinemasına Doğru Sözlü anlatım
4. Hafta Kızgın Fırınların Saati film gösterimi ve tartışma Sözlü anlatım
5. Hafta Kızgın Fırınların Saati film gösterimi ve tartışma Sözlü anlatım
6. Hafta Arjantin deneyimi üzerine tartışma Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Solanas Sineması ve Latin Amerika Sözlü anlatım
9. Hafta Küba Sineması Sözlü anlatım
10. Hafta Afrika Sinemaları Sözlü anlatım
11. Hafta Ousmane Sembene Sineması örneği Sözlü anlatım
12. Hafta İran Sineması Sözlü anlatım
13. Hafta Hindistan Sineması Sözlü anlatım
14. Hafta Çin 5. Kuşak sineması ve sonrası Sözlü anlatım
15. Hafta Filistin Filmleri Sözlü anlatım
16. Hafta Türkiye’de Üçüncü Sinema Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 20
Final 1 40


ÖÇ-11 Sinemanın toplumsal hareketlerle ve sosyal tarihle olan ilişkisi değerlendirebilecek.
ÖÇ-22 Sosyal olguların sinema estetiği ile ilişkisi inceleyebilecek ve eleştirebilecek.
ÖÇ-33 Estetik kuramları film analizlerinde etkisi değerlendirebilecek.
ÖÇ-44 Dünyanın pek çok farklı ülkesinden sinema örnekleri analiz edebilecek.
ÖÇ-55 Üçüncü Dünya Sinemaları ile Üçüncü Sinema yakınlık ve uzaklıkları tartışılarak incelenebilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5