Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Anlatı Dramaturjisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV7007 Anlatı Dramaturjisi 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencinin anlatı dramaturjisinin temel teorik çerçevesine hakim olmasını sağlamak ve anlatı, anlatı öğeleri, anlatı katmanları açısından bir eseri değerlendirebilecek yetiye sahip olmalarını sağlamaktır.   

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar Arş. Gör. Cangül Akdaş
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 11:00-12:45, 2B/11/13
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 14:00-15:00. 1D-16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, makale takibi, film izleme, çözümlemeler yapma.

Temel Kaynaklar

Seymour Chatman. Öykü ve Söylem Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı. Deki Yayınevi. 2009.

Bob Foss. Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji. Hayalperest Yayınevi. 2009.

Martin Esslin. Dram Sanatının Alanı. Yapı Kredi Yayınları. 2008.

Joseph Campbell. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Kabalcı Yayınevi. 2010.

Fatma Dalay Küçükkurt-Ahmet Gürata (ed.). Sinemada Anlatı ve Türler. Vadi Yayınları. 2007.

Diğer Kaynaklar

Umberto Eco. Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. Can Yayınları. 1996.

 

Aristotales. Poetika. Can Yayınları. 2007.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriği ve genel işleyişi hakkında bilgi verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Anlatı nedir? Sözlü anlatım
3. Hafta Anlatı türleri nelerdir? Sözlü anlatım
4. Hafta Anlatı öğeleri olarak zaman-mekan- olay örgüsü- karakter olgularının analizi Sözlü anlatım
5. Hafta Anlatı öğeleri ve anlatı katmanları ilişkisi Sözlü anlatım
6. Hafta Klasik anlatı nedir? Klasik anlatının temel özellikleri. Sözlü anlatım
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Klasik anlatıya sahip bir sinema filminin izlenmesi anlatı öğeleri açısından çözümlenmesi Sözlü anlatım
9. Hafta Klasik anlatıda arketipler ve işlevleri Sözlü anlatım
10. Hafta Aşamaları ve temel özellikleri bağlamında “Kahramanın Yolculuğu” Sözlü anlatım
11. Hafta Kahramanın Yolculuğu ve arketipler bağlamında seçilmiş bir film örneğinin çözümlenmesi Sözlü anlatım
12. Hafta Çağdaş anlatının temel özellikleri Sözlü anlatım
13. Hafta Çağdaş anlatıda “çatışma” olgusunun yeniden inşaası Sözlü anlatım
14. Hafta “Açık İmge”, “Kristal Öyküleme”, “Metafor”, “Metanomik Anlam” kavramları ve çağdaş anlatı Sözlü anlatım
15. Hafta Seçilmiş bir film örneği üzerinden çağdaş anlatı yapısı ve öğelerinin analizi. Sözlü anlatım
16. Hafta gene tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 20
Final 1 50


ÖÇ-11 Anlatı kuramlarına hakim olabilecek
ÖÇ-22 Bir film öyküsünün anlatı yapısını ve katmanlarını çözebilecek
ÖÇ-33 Klasik anlatının temel yapısı ve işleyişini örnekler üzerinden çözebilecek.
ÖÇ-44 Çağdaş anlatının temel yapısı ve işleyişini örnekler üzerinden çözebilecek.
ÖÇ-55 Bir film öyküsünün anlatısal bağlamda sorunlarını tespit edebilecek, yetkinliği doğrultusunda danışmanlık yapabilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5