Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sinema ve İdeoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV7006 Sinema ve İdeoloji 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Selda Salman Sakızlı
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 13:00-14:45, B1/8
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 12:00-12:45, 1D-13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sözlü anlatım
2. Hafta Sözlü anlatım
3. Hafta Sözlü anlatım
4. Hafta Sözlü anlatım
5. Hafta Sözlü anlatım
6. Hafta Sözlü anlatım
7. Hafta Sözlü anlatım
8. Hafta Sözlü anlatım
9. Hafta Sözlü anlatım
10. Hafta Sözlü anlatım
11. Hafta Sözlü anlatım
12. Hafta Sözlü anlatım
13. Hafta Sözlü anlatım
14. Hafta Sözlü anlatım
15. Hafta Sözlü anlatım
16. Hafta Sözlü anlatım
17. Hafta FİNAL
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-11. Tarihi olayların sinema sanatını nasıl etkilediği ve sinemada ne şekilde yansıdığını görme fırsatı olacaktır.
ÖÇ-22. Sinemanın belli fikirleri nasıl “doğallaştırdığını” anlayıp, bunun çözümlemesini yapabileceklerdir
ÖÇ-33. “Objektif” bir bakış açışının olmadığını kavrayacaklardır.
ÖÇ-44. İdeolojinin sadece sinemada değil, bütün kitle iletişim araçlarında boy gösterdiğini anlayacaktır.
ÖÇ-55. Filmlere eleştirel gözle bakmayı öğrenecektir.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5