Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Deneysel Sinema ve Video Sanatı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV7005 Deneysel Sinema ve Video Sanatı 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıÖğrencilerin sinema ve televizyon alanlarındaki üretimlere yönelik algılama yetilerini geliştirmek, temel estetik prensiplerini kavratmak, çözümleme becerisi kazandırmak ve özgün ürünler ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Uygar Demoğlu
Asistanlar Arş. Gör. Can Ertan
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 13:00-15:45, AK1C01
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 12:00-13:00, 1D-13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğrenciler estetik ve yaratıcılık ile bağımsız çalışmalarını ortaya koyarak, gelişmiş araçlarla uygulama yapabilecek.

Temel Kaynaklar

Oğuz Adanır, Sinemada Anlam ve Anlatım, Say Yayınları, 2012.

Levend Kılıç, Video Sanatı:Eleştirel bir bakış, Hil Yayınları, 2011.

Diğer Kaynaklar

Oğuz Adanır, Sinemada Anlam ve Anlatım, Say Yayınları, 2012.

Levend Kılıç, Video Sanatı:Eleştirel bir bakış, Hil Yayınları, 2011.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş, deneysel sinema ve video sanatı nedir? Sözlü anlatım
2. Hafta Çağdaş/güncel sanat hakkında konuşmalar yapılacak ve ders ile bağlantısı sağlanacak. Sözlü anlatım
3. Hafta Deneysel filmin öncüleri: tarihsel süreçten günümüze aktarılacak. Sözlü anlatım
4. Hafta Deneysel film örnekleri, izleme ve tartışma. Sözlü anlatım
5. Hafta Deneysel film projesi uygulama çalışması ve yaratıcılık üzerine konuşmalar gerçekleştirilecek. Sözlü anlatım
6. Hafta Projeleri teslim alma ve izleme. Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Video sanatı tarihi: günümüz video sanatçıları hakkında bilgilendirme. Sözlü anlatım
9. Hafta İzlenen projeler üzerine konuşmalar yapma. Sözlü anlatım
10. Hafta İstanbul Modern, Salt, Arter gibi mekanlara gidip, video sanatı projelerini izleme. Sözlü anlatım
11. Hafta Gerekli olan yaratıcı fikirlerini ortaya koyacak ve konular çerçevesinde tartışabilecek. Sözlü anlatım
12. Hafta Film yönetimi, proje üretimi, senaryo ve kurgu konularında detaylı konu anlatımları yapılacak. Sözlü anlatım
13. Hafta Yeni bir uygulama projesi verilecek ve ekipler oluşturulacak. Sözlü anlatım
14. Hafta Türk sanatçılarının çalışmaları hakkında konuşulacak. Sözlü anlatım
15. Hafta Projeler teslim edilecek ve birlikte izlenecek. Sözlü anlatım
16. Hafta Genel tekrar yapılacak, deneysel sinema ve video sanatı Türk sanatçıların çalışmalarından örneklerle özetlenecek. Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11 Video sanatı ve deneysel sinema tarihi kavranacak
ÖÇ-22 Video sanatı ve deneysel sinema alanında uygulama yapabilecek
ÖÇ-33 Video sanatı ve deneysel sinema ile ilgili dünyadaki çalışmaları karşılaştırabilecek
ÖÇ-44 Video sanatı ve deneysel sinema ile ilgili uygulamalarla festivallere katılabilecek
ÖÇ-55 Video sanatı ve deneysel sinema ile aktarmak istediği düşünceyi ifade edebilecek
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5