Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Auteur Sinema

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV7004 Auteur Sinema 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıBu derste auteur teori, bu teori ile anılan yönetmenlerin filmlerinden örnek sahneler izlenilerek işlenecektir. Auteur yönetmenlerin filmlerinde ele aldıkları temel sorunsallar ve temalar ile kullandıkları sinemasal anlatım teknikleri üzerinde durulacaktır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Ece Şakrak
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 13:00-14:45, B1/2
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 15:00-16:00, D-16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı eşliğinde her hafta film veya filmden kliplerin gösterimi; bu filmlerin tartışılıp karşılaştırılması. Derslerin işleyişine benzer öğrenci sunumlarının yapılması.

Temel Kaynaklar

Atilla Dorsay. 100 Yılın 100 Yönetmeni. Remzi Kitabevi 1995

Hasan Akbulut. Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, Anlatı, Zaman, Mekân. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2005.

Diğer Kaynaklar

Nigar Pösteki. Türk Sinemasına Yeni Bakış: Yönetmen Sineması, Es Yayınları, 2005.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Auteur nedir, kime nedir? Auteur kavramı ve kuramına giriş Sözlü anlatım
2. Hafta Alfred Hitchcock ve Hollywood Auteur’leri Sözlü anlatım
3. Hafta Alfred Hitchcock ve Hollywood Auteur’leri Sözlü anlatım
4. Hafta Sinema dilini yeniden düşünmek: Jean-Luc Godard’ın filmleri Sözlü anlatım
5. Hafta Sinema dilini yeniden düşünmek: Jean-Luc Godard’ın filmleri Sözlü anlatım
6. Hafta eni Hollywood, Yeni Tarzlar: Robert Altman’ın vizyonu Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Yeni Hollywood, Yeni Tarzlar: Robert Altman’ın vizyonu Sözlü anlatım
9. Hafta Uzak Doğu’da bir romantik: Wong Kar-Wai Sözlü anlatım
10. Hafta Uzak Doğu’da bir romantik: Wong Kar-Wai Sözlü anlatım
11. Hafta Yılmaz Güney’in lensinden Türkiye’nin gerçekleri Sözlü anlatım
12. Hafta Yılmaz Güney’in lensinden Türkiye’nin gerçekleri Sözlü anlatım
13. Hafta Türkiye sinemasında son dönem auteur’ler: Nuri Bilge Ceylan’a bir bakış Sözlü anlatım
14. Hafta Türkiye sinemasında son dönem auteur’ler: Nuri Bilge Ceylan’a bir bakış Sözlü anlatım
15. Hafta Öğrenci sunumları Proje
16. Hafta Öğrenci sunumları Proje,
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-11. Bir yönetmen ile bir yazar yönetmen arasındaki farklı anlayacaktır.
ÖÇ-22. Öğrenci, birçok yazar-yönetmeni yakında tanıma fırsatı olacak, o yönetmenin kariyer gelişimini ve filmlerinin kariyeri boyunca ne şekilde değişip evirildiğini yorumlama yetisine sahip olacaktır
ÖÇ-33. Bir yazar-yönetmenin filmleri arasında ilişki kurabilecek, filmlerini yönetmenin işlediği temalar doğrultusunda çözümleme becerisine sahip olacaktır.
ÖÇ-44. Yönetmenlerin bulundukları toplum ile olan ilişkilerinin filme nasıl yansıdığını algısı gelişecek, yönetmenlerin sanatsal kaygılarını kavrayacaktır.
ÖÇ-55. Teknolojinin yazar yönetmenlerin çalışmalarını nasıl etkilediğini görecektir.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5