Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Spikerlik Sunuculuk II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV6011 Spikerlik Sunuculuk II 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıDüzgün konuşma ve sunum tekniklerinin aktarılmasının yanı sıra etkili konuşmada sesi kullanım öğretilmesi, dili doğru kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ilk dönem dersinin daha da geliştirileceği konular arasına öğrencinin sinema televizyon alanında  haber spikeri, program sunucusu olabilmesine yönelik çalışmalar yapması hedeflenmektedir.

Ön Koşullar Spikerlik Sunuculuk II
Eş Koşullar Spikerlik Sunuculuk II
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Hülya AYDIN
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 11:00-13:45, 3C/04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Hülya AYDIN, Çarşamba, 12:00-14:00, AK1D/14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş, Spikerlik Sunuculuk I dersinin genel tekrarı.
2. Hafta Ses, nefes, artikülasyon başlıkları altında doğru nefes kullanma.
3. Hafta Doğru ve anlaşılır konuşma.
4. Hafta Doğru ve anlaşılır konuşma.
5. Hafta Doğru, renkli ve etkili konuşma teknikleri.
6. Hafta Doğru, renkli ve etkili konuşma teknikleri.
7. Hafta Ara sınav.
8. Hafta Doğru, renkli ve etkili konuşma teknikleri; diksiyon ve fonetik kuralları uygulaması.
9. Hafta Sınıf içi diksiyon çalışması.
10. Hafta Sınıf içi diksiyon çalışması.
11. Hafta Konuşmada hız, solunum ve seslenme.
12. Hafta Tonalite, anlam tonlamaları.
13. Hafta Metne uygun ton ve çalışmalar.
14. Hafta Şiir okuma çalışmaları.
15. Hafta Ölçü durakları.
16. Hafta Kamera karşısında çalışma.
17. Hafta Final sınavı.
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-11 Düzgün, etkili, akıcı, anlaşılır konuşma tekniğini uygulayacak.
ÖÇ-22 Zaman kavramını kullanma ve zamanı denetleme becerisine sahip olacak.
ÖÇ-33 Beş duyu organını kullanarak konuşma yetisini kullanabilmek.
ÖÇ-44 Konferans tekniğini bilmek.
ÖÇ-55 Kitle önünde rahatlıkla aktarım yapabilmek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5