Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Oyunculuk ve Oyuncu Yönetimi II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV6009 Oyunculuk ve Oyuncu Yönetimi II 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıTarihsel süreçte sinemaya oyunculuğu ve sinema ile tiyatro oyunculuğu arasındaki farkın bilincine varması amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar Oyunculuk ve Oyuncu Yönetimi II
Eş Koşullar Oyunculuk ve Oyuncu Yönetimi II
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Sözlü ve uygulamalı anlatım ile, oyunculuk işliğinde çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Temel Kaynaklar

Konstantin Stanislavski, Bir Aktör Hazırlanıyor, Pozitif Yayınları, 2012.

Konstantin Stanislavski, Bir Karakter Yaratmak, 2011.

Çev.: İbrahim Şener, Edward Dmytrymk, Sinemada Oyunculuk, 2014.

Der.:Richard Taylor, Film Çekme Sanatı ve Sinemada Oyunculuk, 2014.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sinema ve Tiyatro karşılaştırmalı olarak inceleme. Sözlü anlatım
2. Hafta Sinemada oyunculuk senaryo üzerinde tartışmalı. Sözlü anlatım
3. Hafta Sinemada karakter, yapı ve motif, metafor anlatımı. Sözlü anlatım
4. Hafta Film öyküsü gerçekçi stil ile anlatılır. Sözlü anlatım
5. Hafta Sinemada oyunculukta karakter yaratımında perspektif. Sözlü anlatım
6. Hafta Sinemada oyunculuğun hareketteki hız ve tartımı. Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav.
8. Hafta Sinema tarihi: sessiz sinemadan sesli sinemaya geçiş: Türk sineması ve oyuncular. Sözlü anlatım
9. Hafta Türk sinemasında oyunculuk inceleme ve anlatımı. Sözlü anlatım
10. Hafta Dizi ve reklam filminde oyuncu ve oyuncu yönetimi: Star oyunculuğu. Sözlü anlatım
11. Hafta Sinema için Stanislavski ve Çehov karşılaştırması. Sözlü anlatım
12. Hafta Sitcom oyunculuğu ve popüler kültür. Sözlü anlatım
13. Hafta Sinemada oyunculukta bir karakteri yaratma: Öğrenci uygulamalı proje. Sözlü anlatım
14. Hafta Sinemada bir filmin sahnesini resmetme: Öğrenci uygulamalı proje. Sözlü anlatım
15. Hafta Metni anlamak “karakterin içindekini sergileme”. Öğrenci uygulamalı proje. Sözlü anlatım
16. Hafta Rolün kimliğine bürünme: kostümle bütünleşme ve oyunculukta karakter unsurları. Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı.
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 10
Final 1 70


ÖÇ-11 Öğrenci sahne dramı ile filme alınan dram arasındaki ayrımı fark edecektir.
ÖÇ-22 Sinema ve tiyatro oyunculuğundaki dramatik anlatı yapısını öğrenecektir.
ÖÇ-33 Sinema ve müziğin, oyuncu üzerindeki etkilerini tartışabilme
ÖÇ-44 Oyunculuk seçimlerinde performans yetisini kazanabilecektir.
ÖÇ-55 Sahne sanatları ve görsellik üzerine gelişimini tamamlayabilecektir.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5