Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Uyarlama Film Senaryosu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV6008 Uyarlama Film Senaryosu 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıBu dersin amacı, herhangi bir edebiyat eserinden esinlenerek ya da bire bir uyarlama yaparak senaryo yazmak isteyen bir öğrencinin uyarlamanın temel kurallarını bilmesini ve bunları doğru bir sinematografik dille yazmayı öğrenmesini sağlamaktır.

Ön Koşullar Uyarlama Film Senaryosu
Eş Koşullar Uyarlama Film Senaryosu
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 13:00-15:45, 1C/08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ, Perşembe 10:00-12:00, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, seçilmiş edebi eserlerin incelemesi, örnek film izlenmesi ve yazım uygulamaları

Temel Kaynaklar

Zeynep Çetin Erus. Amerikan Türk Sinemalarında Uyarlamalar. Es Yayınevi. 2010.

Artun Yeres. Rashomon Çekim Senaryosu. Es Yayınları. 2009.

Diğer Kaynaklar

 Fatih Sakallı. Edebiyat ve Sinema. Hat Yayınevi. 2012.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriği ve genel işleyişi hakkında bilgi verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Uyarlama nedir? Sözlü anlatım
3. Hafta Uyarlama türleri nelerdir? Sözlü anlatım
4. Hafta Edebi eser nedir? Edebi eserin temel anlatı öğeleri nelerdir? Sözlü anlatım
5. Hafta Roman-Sinema etkileşimi ve edebi eser-sinematografik eser farklılıkları. Sözlü anlatım
6. Hafta Sinema tarihinde uyarlama filmlerin yeri ve genel özellikleri Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav Proje
8. Hafta Seçilmiş bir uyarlama film örneğinin izlenmesi ve uyarlanan eser üzerinden değerlendirilmesi Sözlü anlatım
9. Hafta Seçilmiş bir uyarlama film örneğinin izlenmesi ve uyarlanan eser üzerinden değerlendirilmesi Sözlü anlatım
10. Hafta Uyarlama film öyküsünün temel estetik ve anlatısal öğeleri Sözlü anlatım
11. Hafta Hacim ve dil kullanımı anlamında uyarlama senaryo yazımının temel kuralları Sözlü anlatım
12. Hafta Uyarlama senaryosunda “söylem” sorunu Sözlü anlatım
13. Hafta Öğrencilerin seçmiş oldukları edebi eserleri nasıl uyarlamaları gerektiğinin belirlenmesi Sözlü anlatım
14. Hafta Öğrencilerin yazmış olduğu uyarlama film öykülerinin değerlendirilmesi Sözlü anlatım
15. Hafta Öğrencilerin yazmış olduğu uyarlama film öykülerinin değerlendirilmesi Sözlü anlatım
16. Hafta genel tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta final sınavı Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 20
Final 1 50


ÖÇ-11 Bir sanat dalı olarak edebiyat ve sinema arasındaki farkları değerlendirebilecek.
ÖÇ-22 Edebi bir eserden yola çıkarak bir uyarlama film öyküsü yazabilecek.
ÖÇ-33 Edebi bir öykünün, bir uyarlama film senaryosuna dönüştürülmesindeki etik ve hukuki gereklerin farkında olacak.
ÖÇ-44 Meslek yaşamında TV yapımcısı olarak yer almak istediğinde, başarılı bir uyarlama film projesinin kriterlerinin neler olduğunu bilecek ve buna göre karar verebilecek.
ÖÇ-55 Sanat dalları arasındaki etkileşimin önemi ve gerekliliğinin farkında olacak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5