Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Film Türleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV6007 Film Türleri 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı


Ders kapsamında ticari sinema anlayışının ürünü olan türler ele alınması amaçlanmaktadır. Tür kavramının ortaya çıkışının yanı sıra, belli başlı türlerin gelişimi ve değişimi ve günümüze yansımaları da görsel ve işitsel çeşitli örneklerle öğrencilere anlatılacaktır.
Ön Koşullar Film Türleri
Eş Koşullar Film Türleri
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Okan Ormanlı
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 14:00-16:00, 1C/08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç. Dr. Okan Ormanlı, Pazartesi, 14:00-16:00, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar Yelda Özkoçak. Türlerle Türk Sineması. Derin Yayınlar, 2015 Oğuz Makal. Gülmenin Sineması. Hayalperest Yayıncılık, 2017 Nilgün Abisel, Popüler Sinema ve Türler. De Ki Yayınları, 2017
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriğinin açıklanması Sözlü anlatım
2. Hafta Derviş Zaim Sineması (Ders, bu tarihte gerçekleşecek olan söyleşide, Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir) Sözlü anlatım
3. Hafta Film Türlerine Giriş. Türleri ayırmak: Yöntem ve Zorlukları Sözlü anlatım
4. Hafta !f İstanbul Bağımsız Film Festivali Sözlü anlatım
5. Hafta Komedi Sineması: Genel Bakış Sözlü anlatım
6. Hafta Türkiye’de Gülmek: Türkiye’de Güldürü Filmleri Sözlü anlatım
7. Hafta Türkiye’de Son Dönem Güldürü Filmleri: Herkesin Keyfi Yerinde! Sözlü anlatım
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Korku Sineması: Genel Bakış Sözlü anlatım
10. Hafta Korku Sineması’nda önemli kavramlar: Abjection ve Tekinsizlik (Uncanny): Freud ve Kristeva ve Korkunun Alt Türleri Sözlü anlatım
11. Hafta Amerikan Korku Sineması Sözlü anlatım
12. Hafta Fransız Korku Sineması Sözlü anlatım
13. Hafta Türkiye’de Korku Sineması Sözlü anlatım
14. Hafta Öğrencilerin soruları doğrultusunda genel tekrar Sözlü anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-15. Çağdaş anlatıyı türlerle ilişkilendirmek
ÖÇ-21. Sinema ve türlere hakimiyet
ÖÇ-32. Ticari sinema ve türleri ilişkilendirebilmek
ÖÇ-43. Klasik anlatıyı türlerle ilişkilendirmek
ÖÇ-54. Tür sinemasını yorumlamak
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5