Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Televizyon Programcılığı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV5010 Televizyon Programcılığı 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıTelevizyon program yapımı ve temel uygulama problemlerinin değişik içerikli program örnekleri aracılığıyla ele alınması amaçlanır. Öğrencinin televizyon programcılığı ve televizyon programı hazırlama konusunda yeterlilik kazanmasını sağlamaktır.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. İbrahim ZENGİN
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Bilgisayar ve Uygulamalı ortamda Teorik bilgilendirme ve yoğun pratik uygulama deneyimleri aktarılacaktır.

Temel Kaynaklar

Colin Hart, Televizyon Program Yapımcılığı, ES  Yayınları, 2008 Aysel Aziz, Televizyon ve Radyo Yayıncılığı : Giriş, Hiperlink Yayınları, 2013
Diğer Kaynaklar

Bob Foss, Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji, Hayalperest Yayınları, 2009
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş, televizyon programcılığının anlatımı. Uygulama
2. Hafta Televizyonculuğun tarihsel gelişimi. Uygulama
3. Hafta Türkiye’de ve dünyada televizyon programcılığı. Uygulama
4. Hafta Televizyon stüdyolarının temel özellikleri ve dış çekim. Uygulama
5. Hafta Televizyon programcılığının temel malzemeleri Uygulama
6. Hafta Taslak televizyon projesi oluşturma araştırmaları. Uygulama
7. Hafta Ara sınav Uygulama
8. Hafta Öğrencilere proje dağıtımları. Uygulama
9. Hafta Televizyon program türleri. Uygulama
10. Hafta Projeleri teslim alma ve üzerinde tartışma-değerlendirme. Uygulama
11. Hafta Televizyon programının içerik özellikleri Uygulama
12. Hafta Televizyon programında röportaj Uygulama
13. Hafta Televizyon programında kurgu Uygulama
14. Hafta Yeni final projesi. Uygulama
15. Hafta Proje devam. Uygulama
16. Hafta Proje teslim ve dönem sürecinin genel değerlendirilmesi. Uygulama
17. Hafta Final sınavı. Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11 Televizyon programcılığında uygulanan stratejileri öğrenecek .
ÖÇ-22 Televizyon programı hazırlayacak.
ÖÇ-33 Örnek bir televizyon programını kurgulayıp yayına hazırlayacak.
ÖÇ-44 Televizyon programı türleri için ayrı projeler üretecek.
ÖÇ-55 Örnek bir televizyon programı için stüdyodaki ekipmanları tanıma ve kullanabilme becerisi geliştirecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5