Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Oyunculuk ve Oyuncu Yönetimi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV5009 Oyunculuk ve Oyuncu Yönetimi 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıTarihsel süreçte, sessiz sinemadan, sesli sinemaya oyunculuk hakkında bilgi sahibi olacak, karakter incelemesi yapabilecek.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Serpil Göral
Asistanlar Arş. Gör. Ayşe Duygu Atasoy
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 12:00-13:00, 1d/13
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 13:00-15:45 2B/11/13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Stüdyo ortamında ve kamera karşısında uygulamalı olarak oyunculuk ve yönetimi hakkında temel bilgi sahibi olacak.

Temel Kaynaklar

Konstantin Stanislavski, Bir Karakter Yaratmak, 2011.

Çev.: İbrahim Şener, Edward Dmytrymk, Sinemada Oyunculuk, 2014.

Der.:Richard Taylor, Film Çekme Sanatı ve Sinemada Oyunculuk, 2014.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi, sinemada oyunculuk ve oyuncu üzerine konuşmalar. Sözlü anlatım
2. Hafta Sinema ve Tiyatro oyunculuklarının karşılaştırılması. Sözlü anlatım
3. Hafta Sinemada oyunculuğun örneklerle açıklanması. Sözlü anlatım
4. Hafta Filmlerde oyuncu hareketleri ve oyuncuların mekan içinde duruşları ve dağılımları. Sözlü anlatım
5. Hafta Sinemada dönem oyunculuğunda Dekor-Kostüm incelenmesi ve anlatımı. Sözlü anlatım
6. Hafta Sinemada karakter yaratma ve oyuncunun karaktere uygunluğu. Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav. Proje
8. Hafta Sinema ve Tiyatro giysilerinin görselleşmesi. Sözlü anlatım
9. Hafta Oyuncunun performans giysisi: giysinin doğal biçimde oyuncunun bedenine uyumu. Sözlü anlatım
10. Hafta Yüzün tipolojisi , uygulamalı anlatım. Sözlü anlatım
11. Hafta Sinema oyuncusunun kamera – oyuncu ilişkisi, oyunculuk işliğinde uygulamalı. Sözlü anlatım
12. Hafta Oyunculukta zaman ve mekan kullanımı, oyunculukta karakteri bulma. Sözlü anlatım
13. Hafta Oyunculukta aksesuar ve obje kullanımı ve karakter yaratma oyunculuk işliğinde uygulamalı. Sözlü anlatım
14. Hafta sinemada oyunculukta beden ve hareketin buluşmasında hayal gücü ve duyguları yaratma. Sözlü anlatım
15. Hafta Proje verilmesi ve uygulanması. Sözlü anlatım
16. Hafta Proje değerlendirilmesi ve sınava hazırlık. Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Sessiz sinemadan, sesli sinemaya oyunculuk tarihçesi ve karakter değişimini öğrenecek.
ÖÇ-22 Karakter çözümlemesi yapabilecek.
ÖÇ-33 Sinema ve tiyatro oyunculuğu farkındalığı kazanacaktır.
ÖÇ-44 Beden ve ses kullanımını geliştirebilecek.
ÖÇ-55 Çekim senaryosuna göre karakteri izleyiciye aktarabilecek yetiye sahip olacak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5