Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dizi Film Senaryosu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV5008 Dizi Film Senaryosu 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıBu dersin amacı, bir dizi filmin yazım sürecinin tüm aşamalarının uygulamalı olarak aktarılması ve öğrencilerin bu sürece hakim olup, mezun olduktan sonra bir dizi film senaryosu yazım ekibinde profesyonelce yer alabilecekleri donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar Arş. Gör. Cangül Akdaş
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 09:00-11:45, 2B/11/13
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 15:00-16:00, 1D-16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, örnek senaryo metin incelemeleri ve yazım uygulamaları

Temel Kaynaklar

Vasif Küçükoruç. Dizi Yazmak İstiyorum. Avrupa Yakası Yayınları. 2011.

Diğer Kaynaklar

 Basılmamış dizi film senaryoları

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriği ve genel işleyişi hakkında bilgi verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Dizi film senaryosunun temel dramatik ve anlatısal öğeleri Sözlü anlatım
3. Hafta Yolculuk başlarken: Dizi film fikri bulma Sözlü anlatım
4. Hafta En çok başarı elde eden ve izlenen dizi filmlerin “dizi film fikri” bağlamında analiz edilmesi Sözlü anlatım
5. Hafta “Halk bunu istiyor!” : Dizi filmin seyirci ile olan ilişkisi ve bu ilişkinin sosyolojik, kültürel ve ideolojik referansları Sözlü anlatım
6. Hafta Öğrencilerin kendi geliştireceği bir dizi film senaryosunun, film fikrini yazması Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Öğrencilerin yazmış oldukları dizi film fikirlerinin değerlendirilmesi ve tartışılması Sözlü anlatım
9. Hafta Dizi filmin dramatik yazım aşaması olarak “çerçeve öykü” Sözlü anlatım
10. Hafta Bir dizi filmin çerçeve öyküsü yazımının temel kuralları Sözlü anlatım
11. Hafta Bir dizi filmin çerçeve öyküsünde ana çatışma ve yan çatışmalar Sözlü anlatım
12. Hafta “Bölüm öyküsü” yazımının temel kuralları Sözlü anlatım
13. Hafta Öğrencilerin yazmış olduğu bölüm öyküsü örneklerinin değerlendirilmesi Sözlü anlatım
14. Hafta Dizi film senaryosu yazma kuralları Sözlü anlatım
15. Hafta Öğrencilerin yazmış olduğu dizi film fikri- çerçeve öykü- 1. Bölüm senaryosundan oluşan dosyaların değerlendirilmesi ve sunumu. Sözlü anlatım
16. Hafta genel tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta final sonavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 20
Final 1 50


ÖÇ-11 Bir dizi film senaryosunun yazım sürecinin bütününe hakim olabilecek.
ÖÇ-22 Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere ilgili yapımcıya götürülecek dizi dosyasının nasıl bir içeriğe sahip olması gerektiğinin farkında olacak.
ÖÇ-33 Sinema sektöründe dizi senaristi-yönetmen ve yapımcı arasındaki ilişkinin nasıl işlediğini deneyimleyecek.
ÖÇ-44 Profesyonel bir dizi filmin senaryo ekibinde yer alabilecek.
ÖÇ-55 Meslek yaşamında TV yapımcısı olarak yer almak istediğinde, başarılı bir dizi film projesinin kriterlerinin neler olduğunu bilecek ve buna göre karar verebilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5