Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Film Müziği

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV5007 Film Müziği 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı Sinemada sesli döneme geçişle birlikte, filmde önem kazanan müzik olgusu müziğin iletişimde ve sinemada etkisi, filmin önüne geçen müzikler, film için yapılan özel besteler, film türlerine göre müzik eşitleri; izleyicide bıraktığı etki dramatik, romantik, komedi, korku, belgesel, bilim kurgu filmleri müzikleri, kullanılan orkestranın, yorumcunun müzik ve filme bütünleşmesi, ünlü müzikaller, besteler ve yorumcuların medyadaki yeri, film müziğinin işlevselliği.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Okan Ormanlı
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Film Müziği dersinde, sinemada müzik kullanımı teknik bağlamda incelenmektedir. Film müziği kullanım teknikleri ve film müziği estetiğinin, dünya sineması ve Türk sineması örnekleriyle analiz edildiği bu incelemede, öğrencinin bir filmde müzik öğesinin hangi şekillerde kullanılabileceği konusunda bilgilendirilmesi ve bunu analiz edebilmesi sağlanmaktadır.

Temel Kaynaklar

Sadi Konuralp. Film Müziği, Tarihçe ve Yazılar. Oğlak Yayınları, 2004

Mustafa Sözen.  Sinemada Ses ve Müzik Kullanımı. Detay Yayıncılık,2003

Bülent Vardar. Sinemada Ses ve Müzik. Es Yayınları, 2009

Diğer Kaynaklar

İrfan Erdoğan; Pınar Beşevli Solmaz. Sinema ve Müzik. Erk Yayınları, 2005
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Teknik Olarak Film Müziğine Giriş Sözlü anlatım
2. Hafta Sinemada Ses Kullanımı ve Müzik İlişkisi Sözlü anlatım
3. Hafta Müziğin Film içindeki önemi Sözlü anlatım
4. Hafta Avrupa film müziği Sözlü anlatım
5. Hafta Amerikan Film Müziği Sözlü anlatım
6. Hafta Türk Film Müzikleri Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Dizi Film Müzikleri Sözlü anlatım
9. Hafta Film Müziği Prodüksiyon Süreci Sözlü anlatım Uygulama)
10. Hafta Film Müziği Yaratım / Yazım Süreci Sözlü anlatım Uygulama)
11. Hafta Film Müziği Kurgu / Miks Süreci Sözlü anlatım Uygulama)
12. Hafta Film Müziği Senkron / Montaj Süreci Sözlü anlatım Uygulama)
13. Hafta Film Müziği Albüm Süreci Sözlü anlatım
14. Hafta Film Müziği Eleştirisi Sözlü anlatım
15. Hafta Öğrenci Projelerinin Sunumlarının Dinlenmesi Sözlü anlatım
16. Hafta Öğrenci Projelerinin Sunumlarının Dinlenmesi Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Derse Devam / Katılım 1 15
sınıf çalışması 1 15
Final 1 40


ÖÇ-11. Bir filmin yapım sürecinde müziğin hangi aşamada devreye girdiğini bilir/uygular.
ÖÇ-22. Herhangi bir film çalışmasında, film müziği adına düşüncelerini aktarabilir.
ÖÇ-33. Bir filmi müzik, bir film müziğini ise film bağlamında yorumlayabilir.
ÖÇ-44. Teknik olarak film müziğinde kullanılan yöntemleri bilir.
ÖÇ-55. Sinema tarihinde film müziğinin geçmişini anımsar/söyler.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5