Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Çağdaş Türk Yönetmenleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV5006 Çağdaş Türk Yönetmenleri 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, 1990’lı yıllarda ortaya çıkarak Türk sinemasının genç kuşağını oluşturan çağdaş Türk yönetmenleri ele almak ve onların sinemasal anlatılarını filmlerinden örneklerle değerlendirmektir.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Ece Şakrak
Asistanlar Arş. Gör. Ayşe Duygu Atasoy
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 09:00-10:45, 2B/11/13
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 11:00-12:00, 1D-16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, kuramsal alt yapıyı vermek, ödevler vermek, örnek filmleri ve ödevleri tartışmak

Temel Kaynaklar

 
Rıza Kıraç, Sinemamızın Yüzüncü Yılında 100 Yönetmen, Say, 2014. Türk Sinema Tarihi, Giovanni Scognamillo, Kabalcı Yayınevi, 1998. Rekin Teksoy’un Türk Sineması, Rekin Teksoy, Oğlak Yayınevi, 2007.

Diğer Kaynaklar

Çeşitli yönetmenleri biyografileri
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yeşilçam Sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
2. Hafta Bağımsız sinema olgusunun ele alınması Sözlü anlatım
3. Hafta Yeni Türk sineması kavramının tartışılması Sözlü anlatım
4. Hafta Yeni Türk sineması kavramının tartışılması Sözlü anlatım
5. Hafta 1990-2000 arası Türk sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
6. Hafta 1990-2000 arası Türk sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Örnek filmin seyredilip tartışılması Sözlü anlatım
9. Hafta 2000’lerdeki Türk sinemasının irdelenmesi Sözlü anlatım
10. Hafta 2000’lerdeki Türk sinemasının irdelenmesi Sözlü anlatım
11. Hafta Zeki Demirkubuz sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
12. Hafta Nuri Bilge Ceylan sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
13. Hafta Çağan Irmak sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
14. Hafta Semih Kaplanoğlu sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
15. Hafta Yeşim Ustaoğlu sinemasının tartışılması Sözlü anlatım
16. Hafta Genel Tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 5
Final 1 60


ÖÇ-11. Bağımsız sinemaya dair savları sorgulayabilecek
ÖÇ-22.Yeni Türk sineması konusunda fikir sahibi olacak
ÖÇ-33. Çağdaş Türk yönetmenlerine ait filmleri yorumlayabilecek
ÖÇ-44. Çağdaş Türk sinemasının temel dinamiklerini sorgulayabilecek.
ÖÇ-55. Çağdaş Türk sinemasının dünya sinemasındaki konumu hakkında fikir sahibi olacak
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5