Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sinema ve Edebiyat

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV5005 Sinema ve Edebiyat 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı


Dersin amacı sinema edebiyat ilişkisini karşılıklı olarak ele alarak birbirleri üzerindeki etkinin incelenmesidir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Ece Şakrak
Asistanlar Arş. Gör. Can Ertan
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 11:00-12:45, 3B-12-14-16
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 10:00-11:00, 1D-14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı ve film çözümlemeleri

Temel Kaynaklar
Robert Stam, A Companion to Literature and Film, Blackwell, 2006 (Metinlerin Türkçe çevirileri sağlanacaktır). 


Ayşe Koncavar, Sinema İletişim Edebiyat, Agora Yayınları, İstanbul, 2013.

Zeynep Çetin Erus, Amerikan ve Türk Sinemalarında Uyarlamalar, Es Yayınları, İstanbul, 2005.

Diğer Kaynaklar

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi Sözlü anlatım
2. Hafta Edebiyat sinema ilişkisinin tarihi Sözlü anlatım
3. Hafta Buluşmalar ve ortak çalışmalar Sözlü anlatım
4. Hafta Edebiyat sinema ilişkisinin eleştirisi Sözlü anlatım
5. Hafta Sözcükler ve imgeler Sözlü anlatım
6. Hafta Sinemanın edebiyata, edebiyatın sinemaya etkisi Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sinemada Shakespeare Sözlü anlatım
9. Hafta Sinemada Shakespeare Sözlü anlatım
10. Hafta Romandan filme "bakış"ın organizasyonu Sözlü anlatım
11. Hafta Stanley Kubrick uyarlamaları Sözlü anlatım
12. Hafta Stanley Kubrick uyarlamaları Sözlü anlatım
13. Hafta Ray Bradbury ve François Truffaut: Fahrenheit 451 Sözlü anlatım
14. Hafta Güncel eserler, güncel uyarlamalar Sözlü anlatım
15. Hafta Günlerin Köpüğü – Michel Gondry Sözlü anlatım
16. Hafta Aslına "sadık" bir uyalama: Coppola'nın Bram Stoker’s Dracula'sı Sözlü anlatım
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 20
Final 1 40


ÖÇ-11 Sinema ve edebiyat arasında bağlantılar kuracak.
ÖÇ-22 Yazılı metnin sinemadaki yerini belirleyecek.
ÖÇ-33 Örnek metinlerle filmleri karşılaştıracak.
ÖÇ-44 Uyarlama eserleri sınıflandıracak.
ÖÇ-55 Yeni uyarlamalar için olanaklar tasarlayacak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5