Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fotoğraf Uygulamaları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV4011 Fotoğraf Uygulamaları 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı


Belgesel fotoğrafçılık alanında bilgi ve becerinin kazandırılması ve geliştirilmesi., deneysel fotoğraf yöntemleriyle biçim, biçem, içerik ve estetik farklılıklar gösteren sonuçlara ulaşılması, stüdyoda tanıtımın değişik amaçlarına yönelik olarak, üretim-tüketim ilişkisi içinde yer alan çeşitli nesnelerin, değişik ışık koşullarında, ayrıntılı uygulama gerektiren çekim teknikleri ve yöntemleri hakkında bilgi aktarmak ve uygulamalar yaptırmak, Görünenin ötesinde yükler taşıyan ve çağrışımlar yaratan fotoğraf yorumlarının incelenmesi ve ilkelerinin gözden geçirilmesi, belirlenen kavramlara yönelik fotoğraf çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Ertuğrul BALIKÇIOĞLU
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, fotoğrafçıların analizi, fotoğraf okuma, sunumlar ve fotografik uygulamalar, projelerin değerlendirilmesi.

Temel Kaynaklar

- Özcan Yurdalan, “Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj”, 2000

- Russell Miller, “Magnum-Efsanevi Fotoğraf Ajansının Hikayesi”, 2013

- Conceptual Still Life Photography, 1992, Watson-Guptil Publications

- Lighting Secrets For The Professional Photographer, 1990, Writer’s Digest Books

- Marco Antonini, “Experimental Photography”, Thames And Hudson, 2015

- Katryn E. Livingston, “Special Effects Photography”,1985

- Catharine Reeve, “The New Photography”,1986

Diğer Kaynaklar

-  Levend Kılıç, “Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi”, 2008

-  Ahu Antmen, “20.yy Batı Sanatında Akımlar”, 2008

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Belgesel fotoğrafta süreç, belgesel fotoğrafın dalları ve gerçeklik olgusu Sözlü anlatım
2. Hafta Konu seçimi ve yaratımı, rastlantıların değerlendirilmesi, çalışma yöntemi araç ve gereçler Sözlü anlatım
3. Hafta Belgesel fotoğraf ve Fotoropörtaj projelerinin uygulanması Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Belgesel fotoğraf ve Fotoropörtaj projelerinin değerlendirilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Deneysel fotoğrafın tanımı, gelişim süreci ve deneysel fotoğrafçıların analizi Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Deneysel fotoğrafta biçim, estetik ve içerik Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Deneysel fotoğraf oluşturma teknikleri ve uygulamaları Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Deneysel fotoğraf projesi uygulamaları ve değerlendirilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Stüdyoda fotoğraf çekiminde kullanılan araçlar, ışık düzeni oluşturma ve uygulaması Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Stüdyoda cam ve metal çekim teknikleri uygulamaları Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Stüdyoda portre fotoğrafı çekim teknikleri ve uygulamaları Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Stüdyoda reklam fotoğrafı kurgulama, çekim teknikleri ve uygulamaları Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Kavramsal anlayışın gelişmesi ve fotoğrafa yansımaları Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Fotoğrafın diğer sanat dalları ile ilişkisi ve ortaklığı Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Kavramsal fotoğraf sanatçılarının analizi Sözlü anlatım, Uygulama
17. Hafta Kavramsal fotoğraf uygulamaları Sözlü anlatım, Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 15
sınıf çalışması 1 20
Final 1 30


ÖÇ-11. Belgesel fotoğraf projesi geliştirip uygulayabilecek.
ÖÇ-22. Deneysel fotoğraf düşleme ve tasarlama bilgi ve becerisini kazanabilecek
ÖÇ-33. Fotoğrafta sonuca ulaşmada farklı ve yaratıcı çalışmalar yapabilecek bilgi ve beceriyi kazanabilecek
ÖÇ-44. Stüdyoda gelişmiş ışık kullanım bilgisini kazanabilecek
ÖÇ-55. Stüdyo fotoğrafında işlevsel düşünme ve çözümleme becerisini geliştirebilecek.
ÖÇ-66. Kavramsal yükleri olan özgün fotoğraflara ulaşabilecek
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6