Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Canlı Yayın Programcılığı II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV4010 Canlı Yayın Programcılığı II 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı



Canlı yayın program yapımı ve temel uygulama problemlerinin değişik içerikli program örnekleri aracılığıyla ele alınması amaçlanarak, profesyonel ekip ve ekipman kullanımının ve program yazımının teknik detaylarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Okan ORMANLI
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Bilgisayar ve Uygulamalı ortamda Teorik bilgilendirme ve yoğun pratik uygulama deneyimleri aktarılacaktır.

Temel Kaynaklar

Bülent Küçükerdoğan, Televizyon Ve..., Ütopya, 2009 Jo Pierson | Joke Bauwens, Digital Broadcasting : An Introduction to New Media, Bloomsbury Academic, 2014 N. Tülay Şeker, Teknoloji ve Televizyon, Literatürk, 2009
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Canlı Yayın programcılığında ekip ve iletişimin önemi. Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta Dış çekimde oluşabilecek aksaklıklar ve çözüm üretme. Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta Stüdyo çekimlerinde oluşabilecek aksaklıklar ve çözüm üretme. Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Yayın akışı süreci. Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Canlı yayın örnekleri. Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Taslak canlı yayın projesi oluşturma araştırmaları. Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Öğrencilere proje dağıtımları. Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Projerlerin geliştirilmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Projeleri teslim alma ve üzerinde tartışma-değerlendirme. Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Canlı yayın yönetmeni ve reji ilişkisi. Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Haber, spor ve sokak röportajlarından örneklerin incelenmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Canlı yayın programında kurgu sürecindeki yenilikler. Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Yeni bir final projesi. Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Proje devam. Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Proje teslim ve dönem sürecinin genel değerlendirilmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
17. Hafta Final sınavı.
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11 Canlı yayın programcılığında uygulanan stratejileri öğrenecek 2 Canlı yayın programı hazırlayacak. 3 Örnek bir canlı yayın programını kurgulayıp yayına hazırlayacak. 4 Örnek bir canlı yayın programı için röpörtaj yapacak. 5 Örnek bir canlı yayın programı için stüdyodaki ekipmanları tanıma ve kullanabilme becerisi geliştirecek.
ÖÇ-22 Canlı yayın programı hazırlayacak.
ÖÇ-33 Örnek bir canlı yayın programını kurgulayıp yayına hazırlayacak.
ÖÇ-44 Örnek bir canlı yayın programı için röpörtaj yapacak.
ÖÇ-55 Örnek bir canlı yayın programı için stüdyodaki ekipmanları tanıma ve kullanabilme becerisi geliştirecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5