Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Televizyon Haberciliği

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV4009 Televizyon Haberciliği 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıÖğrencinin televizyon haberciliği ve gazete haberciliği arasındaki farklılıklar hakkında bilgilenmesi sağlanmaktadır. Televizyon haber metni hazırlama, haberin hareketli görsellerle izleyiciye aktarılacağı görselleri ayır edebilme becerisini kazandırma amaçlanmaktadır. Görsel malzeme ile aktarılan haberde daha kısa, daha net daha çarpıcı bölümlerin izleyiciye verilmesi gerekliliği konularından yola çıkılarak öğrenciye aktarılan bu bilgiler doğrultusunda televizyon habercilik anlayışının nasıl olması gerektiği öğretilecektir.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Okan ORMANLI
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 12:00-14:45, Ataköy Kampüsü, 3B/03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç.Dr. Okan ORMANLI, Pazartesi, 14:00-16:00, Ataköy Kampüsü, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders, televizyon haberciliğinde hız ve görüntünün ön planda olması örnekler üzerinden (gündem ve haberin sunumları) anlatılarak, öğrencilerin gündem takibiyle birlikte haberciliğe yaklaşım biçimlerini görmeleri sağlanacaktır.

Temel Kaynaklar

Neşe Kars. Radyo ve Televizyon Haberciliği, Derin Yayınları, İstanbul, 2013.

Hakan Cem Işıklar. Kuramdan Uygulamaya Profesyonel TV Haberciliği, , Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2014.

Diğer Kaynaklar

Sedat Özel. Yeni Medya Çağında Televizyon. Seçkin Yayıncılık. İstanbul, 2015.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Habercilik ve Televizyon haberciliği nedir? Dersin içeriği ve öğrenci projeleri hakkında bilgilendirme. Uygulama
2. Hafta Tarihsel süreçte haber/habercilik kuram ve kuramcıları. Türkiye’de televizyon haberciliği ve TRT kanalı. Uygulama
3. Hafta Kitle iletişim araçları ve televizyonun yeri. Yeni medyada televizyon haberciliği ve önemi konularında görüşler aktarılacaktır. Uygulama
4. Hafta Televizyon alıcılarının değişen formundan, yayın formatlarına, sayısal kodlama ile hayatımıza giriş yapan IPTV yayıncılığından, yakın bir gelecekte hayatımıza girecek olan karasal dijital yayınlara farklı teknolojik konuların incelenmesi. Uygulama
5. Hafta Tarafsız habercilik anlayışı ve medyada etik üzerine konular tartışılacaktır. Uygulama
6. Hafta Etik konusu ve denetleme kurumlarının; Türkiye’de RTÜK, Amerika’da “FCC - Federal Communication Commission”, İngiltere’de “ITC - Independent Television Commision” televizyon yayıncılığı üzerinde ve haber içeriği konusundaki denetimlerinin tartışılması. Uygulama
7. Hafta Ara sınav Proje
8. Hafta Haber kanalları inceleme; BBCNews, Fox News, Al Jazaera vb. haber kanalları. Uygulama
9. Hafta Haber kanalları incelemeler devam etmektedir ve öğrencilere inceleme konuları dağıtılacaktır. Uygulama
10. Hafta Dünyada haber akışını düzenleyen kuruluşlar hakkında bilgi edinme. Uygulama
11. Hafta Televizyon haber ve program metni yazımı, örnekleri inceleme. Uygulama
12. Hafta Öğrenci projeleri tartışılacaktır. Uygulama
13. Hafta Basın ve siyasal iletişimin birlikteliği nasıl olmaktadır. Uygulama
14. Hafta Türkiye’de televizyon haberciliği ve tarihsel süreçte önemli siyasi haberlerin sunumunun incelenmesi. Uygulama
15. Hafta Röportaj teknikleri ve canlı yayın hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Uygulama
16. Hafta Sınav öncesi zamana kadar işlenen konuların genel bir özeti yapılarak, televizyon haberciliği gündemle ilişkilendirilerek incelenecektir. Uygulama
17. Hafta Final sınavı Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-11. Televizyon haberciliğinin gazete haberciliğinden farkını anlayacaktır.
ÖÇ-22. Etik kurallar çerçevesinde haberin ne kadar özgün aktarılacağının bilincine varılacaktır.
ÖÇ-33. Tarafsız habercilik anlayışından uzaklaşılmadan aslında haberde de tarafsız olunamayacağının imkansızlığı kavranacaktır.
ÖÇ-44. Uluslararası televizyon haber kanallarının aktarımlarını görerek, Türkiye’deki televizyon haberciliği arasındaki ayrımlamayı yapabilecek hale gelecektir.
ÖÇ-55. Bir haber televizyonunda çalışabilecek belli bir deneyime sahip olabilecektir.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5