Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Uzun Film Senaryosu II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV4008 Uzun Film Senaryosu II 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıDersin öncülü olan ve öğrencilerin bir önceki yarıyılda aldığı “Uzun Film Senaryosu I” dersinde yazmış oldukları film fikri, sinopsis, öyküleme ve öykülemenin karakter analizi aşamalarının devamı olarak tretman ve senaryo aşamalarının öğrenilmesi ve yazılması.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 15:00-17:45, Ataköy Yerleşkesi, 1C/08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ , Perşembe, 10:00-12:00, Ataköy Yerleşkesi,AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı,  film izleyip tartışma ve değerlendirme, uygulamalı olarak yazım çalışması yapma, sınıf içerisinde sunum ve tartışma yoluyla her öğrencinin kendi özgün eserini yaratmasını sağlama.

Temel Kaynaklar

Öktem Başol. Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Örnekleri. Pana Film Yayınları. 2010.

Diğer Kaynaklar

Nuri Bilge Ceylan. Üç Maymun. Doğan Kitap. 2014.

 

Basılmamış uzun film senaryoları.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriği ve genel işleyişi hakkında bilgi verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Film fikri- sinopsis- öyküleme ve öykülemenin karakter analizi aşamalarının genel tekrarı Sözlü anlatım
3. Hafta Bir uzun film senaryosunun dramatik yazım aşaması olarak “tretman” Sözlü anlatım
4. Hafta Tretman yazımının temel mantığı ve örnek tretman metinlerinin incelenmesi Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Öğrencilerin kendi öykülemelerinin tretmanlarını yazma çalışması Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Öğrencilerin kendi öykülemelerinin tretmanlarını yazma çalışması Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Ara Sınav Proje
8. Hafta Bir uzun film senaryosunun dramatik yazım aşaması olarak “sahne sıralı tretman” Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Sahne sıralı tretman yazımının temel mantığı ve örnek sahne sıralı tretman metinlerinin incelenmesi Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Öğrencilerin yazmış olduğu tretman metinlerinin sahne sıralı hale getirilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Öğrencilerin yazmış olduğu tretman metinlerinin sahne sıralı hale getirilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Uzun film senaryosunun temel yazım kuralları Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Uzun film senaryosunda dialog Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Örnek uzun film senaryolarının incelenmesi Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Öğrencilerin yazmış oldukları film fikri-sinopsis- öyküleme- öykülemenin karakter analizi- tretman- sahne sıralı tretman ve senaryo metinlerinden oluşan “Senaryo Dosyaları”nın sınıf içerisinde kısa sunumu ve değerlendirilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Genel tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 20
Final 1 50


ÖÇ-11 Bir uzun film senaryosunun yazım sürecinin bütününe hakim olabilecek.
ÖÇ-22 Profesyonel bir uzun metraj filmin senaryo yazım ekibinde yer alabilecek.
ÖÇ-33 Sinema sektöründe senarist-yönetmen ve yapımcı arasındaki ilişkinin nasıl işlediğini deneyimleyecek.
ÖÇ-44 Kültür Bakanlığı ve çeşitli festivallerin senaryo yarışmalarına başvurmak istediğinde nasıl bir dosya hazırlaması gerektiğinin farkında olacak.
ÖÇ-55 Bir uzun film senaryo dosyasının yapımcı ya da ilgili kişi-komitelere nasıl sunulması gerektiğini deneyimleyecek
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5