Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Özel Efekt

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV4007 Özel Efekt 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıDers kapsamında; bilgisayar teknolojilerinin sinemanın içine girmesi ile birlikte daha yoğun olarak kullanılmaya başlanan özel efektlerin kapsamlı biçimde anlatılması amaçlanmaktadır. Bu derste, özel efekt olgusu, senaryo sürecinden tasarlanmaya başlanacak çekim süreciyle birlikte dijital ortamlarda oluşturulacaktır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Cem Uçar
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 14:00-16:45, Ataköy Yerleşkesi, 1B/12/14
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Cem Uçar, Perşembe, 15:00-17:00, Ataköy Yerleşkesi, AK1D/14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Bu ders çerçevesinde özel efektlerin senaryo aşamasından itibaren tasarlanması, mekaniik ve dijital olarak uygulanması teorik ve pratik yapılarak öğrencilere öğretilmesi amaçlanmıştır.

Temel Kaynaklar

- Yurdigül, Yusuf – Zinderen, Ethem. “Sinema ve Televizyonda Özel Efekt”. Doğu Kitapevi, 2013.

 

- Freeman, Michael. “Dijital Görüntü Düzenleme & Özel Efektler”. Say Yayınları, 2014.

 

- Canikligil, İlker. “Dijital Video ile Sinema”. Alfa Yayınları, 2014.

Diğer Kaynaklar

- Monaco, James “Bir Film Nasıl Okunur?”, Oğlak Yayıncılık, İstanbul, 2002.

 

- Bordwell, David - Thompson, Kristin. “Film Sanatı”. De Ki Yayınları, 2012.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtılarak, amaç ve içeriğinin anlatılması. Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta Özel efektin tarihi, ilk örneklerinin incelenmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta Özel efekt kullanımının anlatıma etkisinin örneklerle tartışılması. Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Özel efekt türlerinin incelenmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Mekanik olarak özel efektlerin tasarlanması. Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Mekanik özel efektlerin çekim uygulamaları. Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Ara sınav. Proje
8. Hafta Dijital olarak özel efektlerin tasarlanması. Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Dijital özel efektlerin çekim uygulamaları. Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Adobe Photoshop uygulaması arayüz tanıtımı Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Adobe After Effects uygulaması arayüz tanıtımı. Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Adobe After Effects uygulamasında dijital içerik üretilmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Gerçek görüntü ile dijital özel efekt uygulamaları : Compositing. Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Gerçek görüntü ile dijital özel efekt uygulamaları : Keying. Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Gerçek görüntü ile dijital özel efekt uygulamaları : Motion tracking. Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Gerçek görüntü ile dijital özel efekt uygulamaları : Stabilization. Sözlü anlatım, Uygulama
17. Hafta Uygulamalı final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11. Özel efektlerin anlatıma etkisini değerlendirmek.
ÖÇ-22. Farklı türlerde özel efekt tasarlamak.
ÖÇ-33. Özel efekt uygulamaları pratik etmek.
ÖÇ-44. Özel efekt türlerini ayırt etmek.
ÖÇ-55. Senaryo, çekim ve kurgu aşamalarıyla birlikte özel efek sürecini kavrar.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5