Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Mitoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV4006 Mitoloji 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıBu dersin amacı; özellikle öğrencilere esin kaynaklarını sunmak, böylelikle öğrencilerin algılama yetilerini geliştirmek, görsel yapıtları çözümleyip esin alabilmek, anladığını daha da zenginleştirip ve yeniden kendilerine özgü sanatsal yapıtlar üretebilmelerini sağlamaktır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör.Batu DURU
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 13:00-14:45, Ataköy Yerleşkesi 1C/08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi,10:00-11:00 Ataköy Yerleşkesi, 1/A-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Rönesans ve çağımıza değin uzanan bir yelpaze içinde çeşitli ressamların mitolojik eserlerinin perdeye yansıtılması ve bol görsellerle zenginleştirilmiş projeksiyonlarla ders anlatma ve uygulamalı çözümlemeler yapılır.

Temel Kaynaklar

Robert GRAVES, Yunan Mitolojisi, Say Yayınları, 2004.

Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 1984.

Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, İnkılap Yayınevi, 2004.
Robert Cumming, Görsel Rehberler Sanat (Resi-Heykel), İnkılap Yayınevi, 2008.

Diğer Kaynaklar

Muazzez İlmiye Çığ, Gilgameş, Kaynak Yayınları, 2009.
Muazzez İlmiye Çığ, Sumerli Ludingirra, Kaynak Yayınları, 2009.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi ve mitoloji kavramının irdelenmesi, sömestre boyunca faydalanılacak kaynakların tanıtılması, ders işleme metodlarının, ödevlemelerin açıklanması, tasarım ve esin üzerine mitosların etkilerinin tartışılması. Sözlü anlatım
2. Hafta Mitolojinin yaşamımızdaki etkilerinin tartışılması, projeksiyon eşliğinde günlük hayatımızda yer alan mitolojik unsurların gösterimi, tartışılması. Sözlü anlatım
3. Hafta Yaratılış Mitolojileri’ne giriş, Pelags Yaratılış Mitosları’nın projeksiyon ve görseller üzerinde açıklanması. Ödevleme. Sözlü anlatım
4. Hafta Orfik Yaratılış Mitosları’nın projeksiyon ve görseller eşliğinde açıklamaları. Rönesans yontu ve tablolarındaki konuyla ilgili eserlerin incelenmesi, tartışılması. Sözlü anlatım
5. Hafta Theogonik Yaratılış Mitosları’nın projeksiyon ve görseller eşliğinde anlatımı, tablolar üzerinde açıklamalar. Ödevlerin toplanması. Sözlü anlatım
6. Hafta Ödevlerin toplanması. Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Çözümleme yöntemi bağlamında, Rönesans ve sonrası devirlerin ünlü sanatkarların eserlerinin çözümleme yöntemleri kullanılarak çözümleme çalışmaları. Sözlü anlatım
9. Hafta İnsanın (ilk erkeğin) Yaratılışı ve ilk kadının yaratılış mitlerinin projeksiyon ve görseller eşliğinde açıklanması. İtalya/Vatikan’da bulunan Sistine Şapel’in duvar ve tavanındaki resimlerin mitolojik boyutta açıklanması. Ödevleme. Sözlü anlatım
10. Hafta Olympos Tanrı ve Tanrıçalarının, ilgili mitoslarının görseller aracılığı ile açıklanması, kutsala ilşkin sembollerinin reklam ve pazarlama alanında nasıl kullanıldıklarına ilişkin görseller eşliğinde açıklamaları. Sözlü anlatım
11. Hafta Olympos Tanrı ve Tanrıçalarının, ilgili mitoslarının görseller aracılığı ile açıklanması, kutsala ilşkin sembollerinin reklam ve pazarlama alanında nasıl kullanıldıklarına ilişkin görseller eşliğinde açıklamaları. Sözlü anlatım
12. Hafta Olympos Tanrı ve Tanrıçalarının, ilgili mitoslarının görseller aracılığı ile açıklanması, kutsala ilşkin sembollerinin reklam ve pazarlama alanında nasıl kullanıldıklarına ilişkin görseller eşliğinde açıklamaları. Ödevlerin toplanması. Sözlü anlatım
13. Hafta Final öncesi genel tekrarların yapılması. Sözlü anlatım
14. Hafta Final öncesi genel tekrarların yapılması. Sözlü anlatım
15. Hafta Final öncesi genel tekrarların yapılması. Sözlü anlatım
16. Hafta Final öncesi genel tekrarların yapılması. Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı.
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11 Algılama yetisi gelişerek görsel ve yazılı yapıtları daha iyi anlayacak.
ÖÇ-22 Okuduğu metinlerde rastladığı mitolojik terimleri bileceğinden içerik ile mitoslar arasında var olan bağlantıyı kuracak.
ÖÇ-33 İzlediği filmlerde veya diğer görsel ve metinsel yapıtlarda var olabilecek sembolleri, çeşitli göstergelerin bağlantılarını ve anlamsal değerlerini daha kolay yorumlayacak.
ÖÇ-44 Ele alınan görsel eserler veya metinlerin derin yapısına inecek ve belirlediği gösterge ve semboller yardımıyla eserin çözümlemesini yapıp, kendi bakış açısıyla ifade edecek.
ÖÇ-55 Öğrendiği mitolojik değerlerin ve çeşitli ritüellerin aracılığı ile, gezip gördüğü yöreler, bölgeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak.
ÖÇ-66 Anadolu’nun bir çok yöresinin mitolojik geçmişini öğreneceğinden, kendi yurdu hakkında daha fazla ve zengin bilgiler edinecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6