Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fotoğraf Sanatı ve Kuramı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV3011 Fotoğraf Sanatı ve Kuramı 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı


Fotoğrafın icadı sürecinde tarihsel olarak fotoğrafın ortaya çıkışını, yerini, işlevini, gelişimini ve dönemsel olarak fotoğrafçıların yorum farklılıklarını kavranması ile fotoğraf kuramcılarının önemli kavram ve yapıtlarının anlamlandırılması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Ertuğrul BALIKÇIOĞLU
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 13:00-15:45, 2B/11/13
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 16:00-17:00, 1D-15
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, kuramsal çerçevede tartışmalar, fotoğraf okuma ve analiz yöntemleri, literatür taraması ve sunumlar

Temel Kaynaklar

- Walter Benjamin, “Pasajlar”, 2008

- Walter Benjamin, “Fotoğrafın Kısa Tarihçesi”, 2004

- John Berger, “Görme Biçimleri”, 1999

- John Berger, “O Ana Adanmış”, 2006

- Susan Sontag, “Fotoğraf Üzerine”, 2009

- Roland Barthes, “Camera Lucida”, 2006

-  Jean Baudrillard, “Simülakrlar ve Simülasyon”,2003

Diğer Kaynaklar

-  Levend Kılıç, “Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi”, 2008

-  Ahu Antmen, “20.yy Batı Sanatında Akımlar”, 2008

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Fotoğraf öncesi dönemde uygarlığın gelişimi; Teknoloji, sosyal yaşam ve sanatsal üretim Sözlü anlatım
2. Hafta Fotoğrafın bulunuşunu hazırlayan sosyal ve teknolojik gelişmeler Sözlü anlatım
3. Hafta Fotoğrafın icadı ve teknik gelişimi Sözlü anlatım
4. Hafta İlk fotoğrafçılar ve portre anlayışı Sözlü anlatım
5. Hafta Gezi ve keşiflerde fotoğraf, oryantalizm kavramı / Hareketin fotoğraflanması Sözlü anlatım
6. Hafta 19.yy da Osmanlı İmparatorluğu’nda fotoğrafın yeri ve kullanım alanları, Abdullah Biraderler Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav Proje
8. Hafta Yeniden üretim kavramı ve Walter Benjamin’in aura teoremi Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Sosyal belge fotoğrafı ve fotoğrafçıların analizi Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Fotoğrafta Resimsellik, Soyutlama ve İzlenimci Fotoğraf ve fotoğrafçıların analizi Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Dada akımı ile Fotoğrafta kolaj kavramı ve fotoğrafçıların analizi Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Roland Barthes’in fotoğraf sanatına bakışı / Punctum ve studium kavramlarının analizi Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Fotoğrafta Devrim ve Gerçekçilik, Yeni Gerçekçilik ve fotoğrafçıların analizi Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Basın Fotoğrafının Gelişmesi / FotoRöportaj ve Savaş Fotoğrafları Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta John Berger ve fotoğraf okuma Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Postmodernizm ve Fotoğraf Sanatı / Baudrillard’ın simülakr ve simülasyon kavramları Sözlü anlatım, Uygulama
17. Hafta Çağdaş sanatta kavramsal fotoğrafın analizi Sözlü anlatım, Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 15
sınıf çalışması 1 20
Final 1 30


ÖÇ-11. Sanat tarihine fotoğraf açısından bakarak, büyük fotoğrafçıların yapıtlarında teknik ve estetik çeşitlemeleri inceleyecek ve kişisel çalışmalara boyut kazandırabilecek.
ÖÇ-22. Büyük fotoğrafçıların yapıtlarında teknik ve estetik çeşitlemeleri inceleyebilecek.
ÖÇ-33. Kişisel çalışmalara boyut kazandırabilecek.
ÖÇ-44. Sanat tarihine fotoğraf açısından bakarak sanat tarihini analiz edebilecek
ÖÇ-55. Fotoğraf kuramcılarının teorilerini özümseyerek fotoğrafa bakış açısını biçimlendirebilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5