Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Canlı Yayın Programcılığı I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV3010 Canlı Yayın Programcılığı I 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıCanlı yayın program yapımı ve temel uygulama problemlerinin değişik içerikli program örnekleri aracılığıyla ele alınması amaçlanır. Öğrencinin canlı yayın programcılığı ve canlı yayın  programı hazırlama konusunda yeterlilik kazanmasını sağlamaktır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Birkan Yılmaz
Asistanlar Arş. Gör. Can Ertan
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, Film Stüdyosu, 13:00-15:45
Görüşme Saatleri ve Yeri 12:00-13:00, 1d/13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Bilgisayar ve Uygulamalı ortamda Teorik bilgilendirme ve yoğun pratik uygulama deneyimleri aktarılacaktır.

Temel Kaynaklar

Bülent Küçükerdoğan, Televizyon Ve..., Ütopya, 2009 Jo Pierson-Joke Bauwens, Digital Broadcasting : An Introduction to New Media, Bloomsbury Academic, 2014 N. Tülay Şeker, Teknoloji ve Televizyon, Literatürk, 2009
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş, Canlı yayın programcılığının anlatımı. Sözlü anlatım
2. Hafta Televizyonculuğun tarihsel gelişimi. Sözlü anlatım
3. Hafta Türkiye’de canlı yayın programcılığı. Sözlü anlatım
4. Hafta Televizyon stüdyolarının temel özellikleri ve dış çekim. Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Canlı yayın programcılığının temel malzemeleri Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Taslak canlı yayın projesi oluşturma araştırmaları. Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Ara sınav Proje
8. Hafta Öğrencilere proje dağıtımları. Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Canlı yayın program türleri. Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Projeleri teslim alma ve üzerinde tartışma-değerlendirme. Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Canlı yayın programının içerik özellikleri Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Canlı yayın programında röportaj Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Canlı yayın programında kurgu Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Yeni bir final projesi. Uygulama
15. Hafta Proje devam. Uygulama
16. Hafta Proje teslim ve dönem sürecinin genel değerlendirilmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
17. Hafta Final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11 Canlı yayın programcılığında uygulanan stratejileri öğrenecek .
ÖÇ-22 Canlı yayın programı hazırlayacak.
ÖÇ-33 Örnek bir canlı yayın programını kurgulayıp yayına hazırlayacak.
ÖÇ-44 Örnek bir canlı yayın programı için röportaj yapacak.
ÖÇ-55 Örnek bir canlı yayın programı için stüdyodaki ekipmanları tanıma ve kullanabilme becerisi geliştirecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5