Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sanat Yönetimi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV3009 Sanat Yönetimi 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıSinemada sanat yönetmeninin görev tanımını belirlemek ve farklı film türlerine göre sanat yönetmeni olarak dekor, kostüm, ışık, makyaj ve mekânsal analizleri yapabilecek yetiyi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Natali Yeres
Asistanlar Arş. Gör. Can Ertan
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 09:00-11:45, 1C/03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 12:00-12:45, 1d/13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, film gösterimi ve analizi, film çözümlemeleri, sunum ve uygulamalar, projelerin değerlendirilmesi.

Temel Kaynaklar

- Blair Brown, “Sinema ve Videoda Işıklandırma”, Hil Yayınları, 2010

- Peter Brook, “Boş Alan”, Afa Yayınları,1990

- Gaston Bachelard, “Mekanın Poetikası”, Kesit Yayıncılık, 1996

Diğer Kaynaklar

- Albert Racinet, “The Historical Encyclopedia Of Costume”, England 1988

- Graham Walters, “Stage Lighting Step by Step”, Betterway Books, North America 1997.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sinemada sanat yönetmeni görev tanımı Sözlü anlatım
2. Hafta Sinemada estetiği Sözlü anlatım
3. Hafta Sinema estetiği analizleri ve film örneklerinin gösterilmesi Sözlü anlatım
4. Hafta Sinemada mekânsal analizler ve örnek filmlerin gösterilmesi Sözlü anlatım
5. Hafta Sinemada mekan düzenleme uygulamaları Sözlü anlatım
6. Hafta Sinemada dekor uygulamaları Uygulama
7. Hafta Ara sınav Proje
8. Hafta Sinemada ışık analizleri ve örnek filmlerin gösterilmesi Sözlü anlatım
9. Hafta Sinemada ışık uygulamaları Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Sinemada kostüm analizleri ve örnek filmlerin gösterilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Sinemada kostüm uygulamaları Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Sinemada makyaj analizleri ve örnek filmlerin gösterilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Sinemada makyaj uygulamaları Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Farklı film türlerine göre sanat yönetmenliği Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Dönem filmlerinde sanat yönetmenliği Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Film seti ziyareti Teknik gezi
17. Hafta Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 15
sınıf çalışması 1 20
Final 1 30


ÖÇ-11. Sinemada sanat yönetmenliği alanında özgün fikirler geliştirebilecek
ÖÇ-22. Dekor, kostüm, makyaj ve ışık gibi alanlarda bilgi ve beceri kazanabilecek
ÖÇ-33. Farklı film türlerini sanatsal olarak analiz edebilecek
ÖÇ-44. Mekansal analiz yapma yetisi kanabilecek
ÖÇ-55. Film üretim sürecinde estetik ve işlevsel düşünme, çözümleme becerisini geliştirebilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5