Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Uzun Film Senaryosu I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV3008 Uzun Film Senaryosu I 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıBölümden mezun olduğunda, yaşamına senarist olarak yön vermek isteyen öğrenciler için bir uzun filmin yazım süreçlerinin tüm aşamalarıyla inceleneceği bu derste, uzun filmin temel dramatik yapısı ele alınacaktır. Film fikri aşamasından-senaryo yazım aşamasına kadar her bir aşamanın ayrıntılarıyla inceleneği bu derste öğrencilerin uygulamalı bir eğitim sürecini geçirmesi ve ileride profosyonel bir uzun film yazım sürecinde yaşayacağı deneyimi önceden edinmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar Arş. Gör. Cangül Akdaş
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 12:00-14:45, 1B/03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 11:00-12:00, 1D-16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı,  film izleyip tartışma ve değerlendirme, uygulamalı olarak yazım çalışması yapma, sınıf içerisinde sunum ve tartışma yoluyla her öğrencinin kendi özgün eserini yaratmasını sağlama.

Temel Kaynaklar

Semir Aslanyürek. Senaryo Kuramı. Pan Yayıncılık. 1998.

 

James Wood. Kurmaca Nasıl İşler?. Ayrıntı Yayınları. 2011.

Diğer Kaynaklar

Christopher Vogler. Yazarın Yolculuğu: Senaryo ve Öykü Yazımının Sırları. Hayalperest Yayınları. 2010. 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriği ve genel işleyişi hakkında bilgi verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Bir uzun film senaryosunun temel dramatik ve anlatısal bileşenleri Sözlü anlatım
3. Hafta Bir uzun film senaryosunun dramatik yazım aşaması olarak “film fikri” Sözlü anlatım
4. Hafta Dünya sinema tarihinde etkili olmuş filmlerin, “film fikri” bağlamında incelenmesi ve değerlendirilmesi Sözlü anlatım
5. Hafta Öğrencilerin yazmış oldukları uzun film fikirlerinin sunulması ve tartışılması Sözlü anlatım
6. Hafta Bir uzun film senaryosunun dramatik yazım aşaması olarak “sinopsis” Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Ara Sınav Proje
8. Hafta Dünya sinema tarihinde etkili olmuş filmlerin, “sinopsis” bağlamında incelenmesi ve değerlendirilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Öğrencilerin yazmış oldukları uzun film sinopsislerinin sunulması ve tartışılması Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Bir uzun film senaryosunun dramatik yazım aşaması olarak “öyküleme” Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Dünya sinema tarihinde etkili olmuş filmlerin, “öyküleme” bağlamında incelenmesi ve değerlendirilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Öğrencilerin yazmış oldukları uzun film öykülemelerinin sunulması ve tartışılması Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Bir uzun film senaryosunun dramatik yazım aşaması olarak “öykülemenin karakter analizi” Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Önemli filmlerin karakter analiz değerlendirmeleri Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Öğrencilerin dönem boyunca yazmış oldukları film fikri-sinopsis- öyküleme- öykülemenin karakter analizi aşamalarını içeren genel dosya sunumu ve değerlendirilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Genel tekrar Sözlü anlatım, Uygulama
17. Hafta Final sınavı Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 20
Final 1 50


ÖÇ-11 Bir uzun film senaryosunun temel anlatısal ve estetik bileşenlere hakim olacak
ÖÇ-22 Uzun film dramaturjisinin temel kavramlarını kullanabilecek
ÖÇ-33 Sinema sektöründe senarist-yönetmen ve yapımcı arasındaki ilişkinin nasıl işlediğini deneyimleyecek
ÖÇ-44 Tasarladığı bir uzun film fikrini nasıl senaryo haline getireceğinin ve hangi aşamalardan geçmesi gerektiğinin farkında olacak.
ÖÇ-55 Bir uzun film senaryosu yazma deneyimi edinecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5