Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Post Prodüksiyon

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV3007 Post Prodüksiyon 1/2/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıSinema ve Televizyon yapımlarının, prodüksiyon aşamalarından sonraki yayına hazırlanma süreçlerinin anlatılması hedeflenmektir. Kurgu (online ve offline), seslendirme, 2D ve 3D efektlerin yapım süreçleri, dublaj, miksaj ve yayın kopyalarının hazırlanma süreçlerinin  uygulamalı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr Gör. Cem Uçar
Asistanlar Arş. Gör. Ayşe Duygu Atasoy
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 09:00-11:45, 1B/12/14
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 12:30:13:30, 1D-14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Bilgisayar ve Uygulamalı ortamda Teorik bilgilendirme ve yoğun pratik uygulama deneyimleri aktarılacaktır.

Temel Kaynaklar

Bülent Küçükerdoğan, Sinemada Kurgu ve Eısensteın, Hayalbaz Yayınevi,2010
Nicolas Bourriaud, Postprodüksiyon, Bağlam Yayıncılık

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş, pre prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyonun anlatımı. Sözlü anlatım
2. Hafta Örnek film ve televizyon projesinin incelenmesi. Sözlü anlatım
3. Hafta post prodüksiyon süreçlerinin anlatımı. Sözlü anlatım
4. Hafta post prodüksiyon süreçlerinin uygulamalı olarak gösterimi. Uygulama
5. Hafta Taslak film projesinin ve Televizyon programının ön bütçe oluşturma araştırmaları ve veri toplama çalışmalarının paylaşımı. Uygulama
6. Hafta Türkiye ve Dünya’da post prodüksiyon süreçlerinin incelenmesi. Uygulama
7. Hafta Ara sınav Proje
8. Hafta Öğrencilere proje dağıtımları. Sözlü anlatım
9. Hafta Projeleri teslim alma ve üzerinde tartışma-değerlendirme. Sözlü anlatım
10. Hafta Kurgu ve efektler için örnek çalışmaların yapılması. Uygulama
11. Hafta Ses ve görüntünün birlikte işlenme süreci. Uygulama
12. Hafta Müzik ve yazı efektlerin yerleştirilmesi. Uygulama
13. Hafta Tamamlanan proje üzerinden basım ve kopya çıkarma. Uygulama
14. Hafta Yeni bir final projesi. Uygulama
15. Hafta Proje devam. Uygulama
16. Hafta Proje teslim ve dönem sürecinin genel değerlendirilmesi. Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11 Sinema ve Televizyonda post prodükisyon süreçlerinin farkına varacak.
ÖÇ-22 Bilgisayar ortamında gerekli programları ileri düzeyde kullanabilme deneyimine sahip olacak
ÖÇ-33 Sinema ve Televizyonda gelişmiş son teknolojinin kullanımı uygulamalı olarak deneyimleme sürecini yaşayacak.
ÖÇ-44 Organize olabilme ve planlama yapma yetisini kazanacak.
ÖÇ-55 Sinema ve televizyon yapımında projenin tamamlanma ve yayına çıkarma teknik yöntemlerini öğrenecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5