Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Metin Yazarlığı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV3006 Metin Yazarlığı 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin AmacıMetin yazarlığının tanımı ve metin yazarken uyulması gereken kurallar, dilin gücü ve kelimelerin doğru yazılmasının önemi, halkla ilişkilerde metin yazarlığının temel kuralları, basına gönderilen bülten, davet mektubu ve özel haber metinlerinin yazılması, iç haberleşme ve diğer yazışmalarda kullanılan yazı türleri, teşekkür mektubu, davet mektubu, ödül ve sertifika metni, kurum içi duyurular, kurum içi yayınlara girecek yazılar, gazetecilikte ihtiyaç duyulan metinleri oluşturmada uygulanan kurallar, internet ortamında metin yazarlığının kuralları, televizyonda metin yazarlığının kuralları, televizyon röportajında, haberinde ve programında kullanılacak metinlerin yazım teknikleri, televizyon dizilerinde, eğlence ve kültür-sanat programlarında kullanılan metinlerin yazım teknikleri, radyoculukta metin yazarlığının kuralları, radyo röportajında, haberinde ve programında kullanılacak metinlerin yazım teknikleri örnekler eşliğinde ele alınmaktadır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar Arş Gör. Cangül Akdaş
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 10:0-12:45, 4C/15/17
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 13:00-14:00, 1D-16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Basın bülteni, basın davet mektubu, etkinlik için gereken her türlü metin, genel müdür konuşma metni, gazete röportajı, gazete yazı dizisi, gazete makalesi, televizyon programı VTR metni, radyo programı metinleri yazımını, uygulama yaptırarak öğretmek.

Temel Kaynaklar

Necdet Karasevda. Yazarlık Okulu, Kaldırım Yayınları, İstanbul, 2013

Stephen May. Yaratıcı Yazarlık, Optimist Yayınları, İstanbul, 2012

Diğer Kaynaklar

Danell Jones. Virginia Woolf’tan Yazarlık Dersleri.Timaş Yayınları.İstanbul, 2014

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Metin yazarlığının tanımı. Metin yazarken uyulması gereken kurallar. Dilin gücü ve kelimelerin doğru yazılmasının önemi. Sözlü anlatım
2. Hafta Halkla ilişkilerde metin yazarlığının temel kuralları. Sözlü anlatım
3. Hafta Basın bülteninin önemi, hedefi ve yazım kuralları. Sözlü anlatım
4. Hafta Basın davet mektubunun önemi, hedefi ve yazım kuralları. Sözlü anlatım
5. Hafta Özel haber metinlerinin yazılması hakkındaki kurallar. Sözlü anlatım
6. Hafta Bir PR etkinliği için gereken iç haberleşme ve diğer yazışmalarda kullanılan yazı türlerinin yazım kuralları Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav. Proje
8. Hafta Teşekkür mektubu, davet mektubu, ödül ve sertifika metni yazılması. Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Kurum içi duyurular, kurum içi yayınlara girecek yazılar. Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Öğrenci Projelerinin takibi Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Konuşma metinlerinin yazılması hakkındaki kurallar. Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Tüketici şikayetlerine cevap yazılması hakkındaki kurallar. Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Gazetecilikte ihtiyaç duyulan metinleri oluştururken uygulanan kurallar (haber, makale, fıkra, röportaj ve araştırma yazıları). Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Televizyonda metin yazarlığının kuralları (röportaj, haber, dizi, eğlenceve kültür-sanat programı metinleri). Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta İnternet ortamında metin yazarlığı. Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Radyoculukta metin yazarlığının kuralları. Radyo röportajında, haberinde ve programında kullanılacak metinlerin yazım teknikleri. Sözlü anlatım, Uygulama
17. Hafta Final Sınavı Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-11. İletişim araştırmalarında kullanılan nitel ve nicel araştırmaları ve özelliklerini kavrayarak araştırma yapabilme, bilgi, birikim ve deneyimini kazanabileceklerdir.
ÖÇ-22.Topluluk önünde sunum yapabilme, düşüncelerini net bir şekilde ifade edebilme, takım çalışmasında yer alabilme, karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sunabilme gibi çeşitli iletişim becerilerini elde edebilme yeteneğine sahip olabileceklerdir.
ÖÇ-33.Reklam metinlerinin verilen briefe uygun biçimde çeşitli mecralara yönelik olarak uygulanmalarını yapabileceklerdir.
ÖÇ-44. Farklı iletişim araçları için farklı yazı tekniklerine hâkim olabileceklerdir.
ÖÇ-55.Planlanmış hedeflere ulaşmak amacıyla belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek ve ikna etmek için etkili mesaj oluşturma sürecini uygulayacaklardır.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5