Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Mezuniyet Projesi II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV0002 8 Mezuniyet Projesi II 2/2/0 Z Türkçe 14
Dersin AmacıBitirme Projesi öğrencinin uzmanlaşmak istediği alanda oluşturacağı bir yapım projesidir. Öğrencilerin kendi başlarına araştırma, işbirliği ya da yeni bir fikrin geliştirilmesi alanında çalışmalarına dayalı, önceki dönemlerde öğrendiklerini kullanımlarını sergileyebilecekleri, sonunda bir bitirme tezi üretecekleri, kendilerine birer danışman atanmasıyla yürütülen derstir. Öğrencinin ilk dönem gerçekleştirmek istediği film çalışmasını, hazırladığı proje dosyası sonrasında  filmin çekim aşamalarını ve bitmiş film projesini jüriye sunmasını kapsayan bir derstir.

Ön Koşullar Mezuniyet Projesi II
Eş Koşullar Mezuniyet Projesi II
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 09:00-13:00, 1C/04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ, Perşembe 10:00-12:00, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğrenciler belgesel ve kurmaca bir filmin yapım, yönetim aşamalarının nasıl yapıldığını öğrenirler. Belgesel ya da kurmaca bir sinema yapıtının nasıl çekildiği konusunda fikir sahibi olurlar.

Temel Kaynaklar

Jane Barnwell. Film Yapımının Temelleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2011

Peter W. Rec. Sinema ve Videoda Kısa Film. 1.2.3. Es Yayıncılık, İstanbul, 2004

Diğer Kaynaklar

Aleksey G. Sokolov, Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu,Agora Kitaplığı, İstanbul 2007

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Film Yapım Yöntemlerini Hatırlatma Sözlü anlatım
2. Hafta Film Yapım Yöntemleri (devam) Sözlü anlatım
3. Hafta Yaratıcı Ekip Toplantısı ( Yönetmen, Görüntü Yönetmeni, Sanat Yönetmeni) Sözlü anlatım
4. Hafta Yönetmen ve Oyuncuların Birlikte Çalışması Uygulama
5. Hafta Görüntü Yönetmeni Ve Yönetmeni ile birlikte Deneme Çekimlerinin Yapılması Uygulama
6. Hafta Yönetmen, Yönetmen Yardımcısı ve Yapımcı ile İş Programının Yapılarak Çekim gününün belirlenmesi. Uygulama
7. Hafta Ekip Genel Toplantısı Uygulama
8. Hafta Belirlenen İş Programı Kapsamında Çekimlere Başlanması Uygulama
9. Hafta İlk Çekim Günü Sonunda Gün Sonu Raporu Hazırlanması Uygulama
10. Hafta Senaryo Doğrultusunda Çekilen Sahnelerin, Görüntülerin Arşivlenmesi ve Kurguya Hazırlanması. Uygulama
11. Hafta Yapılan Çekimler Sonunda Kurgu Karar Listesi Çıkarılması ( Yönetmen) Uygulama
12. Hafta Kurgu Karar Listesi Kapsamında Kurgunun Yapılması Uygulama
13. Hafta Kurgucu ve Yönetmen Çalışması Uygulama
14. Hafta Film Görsellerinin Hazırlanması ( Afiş, Dvd Ve Kapak Tasarımları) Uygulama
15. Hafta Filmin Ses Miksajı ve Son İzleme Uygulama
16. Hafta Final Kurgusu ve Export İşlemleri Uygulama
17. Hafta Final Sınavı ( Öğrencilerin Projelerinin Sunması) Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 1 20
ekip çalışması 1 30
Final 1 50


ÖÇ-11. Sanatsal, sosyal ve kültürel ortamdaki iletişimi güçlendirmek, sosyal ve psikolojik temelli sorunlara yapıcı bir nedensellik içinde yaklaşmak
ÖÇ-22. Ekip içinde uyumlu çalışma ve yetkinlik kazanma
ÖÇ-33. Film yapım aşamalarını uygulayarak anlamak ve çözmek.
ÖÇ-44. Saha çalışmalarında çıkabilecek problemleri proje yapımını aksatmadan çözebilmek ve ön görüde bulunmak
ÖÇ-55. Yapım süresince karar verme, grup içinde görev alma ve teorik bilgiyi uygulama sayesinde öğrendiğini pekiştirmek
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5