Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Mezuniyet Projesi I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV0001 7 Mezuniyet Projesi I 2/2/0 Z Türkçe 10
Dersin Amacı

Bitirme Projesi öğrencinin uzmanlaşmak istediği alanda oluşturacağı bir yapım projesidir. Öğrencilerin kendi başlarına araştırma, işbirliği ya da yeni bir fikrin geliştirilmesi alanında çalışmalarına dayalı, önceki dönemlerde öğrendiklerini kullanımlarını sergileyebilecekleri, sonunda bir bitirme tezi üretecekleri, kendilerine birer danışman atanmasıyla yürütülen derstir. Öğrencinin ilk dönem gerçekleştirmek istediği proje hakkında dosya hazırlaması ve jüri önünde hazırladığı proje dosyasını  sunmasını kapsayan bir derstir.

Ön Koşullar Mezuniyet Projesi I
Eş Koşullar Mezuniyet Projesi I
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi , 09:00-13:00, 1C/04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ, Perşembe 10:00-12:00, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğrenciler belgesel ve kurmaca bir filmin yapım, yönetim aşamalarının nasıl yapıldığını öğrenirler. Belgesel ya da kurmaca bir sinema yapıtının nasıl çekildiği konusunda fikir sahibi olurlar.

Temel Kaynaklar

Jane Barnwell. Film Yapımının Temelleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2011

Peter W. Rec. Sinema ve Videoda Kısa Film. 1.2.3. Es Yayıncılık, İstanbul, 2004

Yıldırım, Ali,  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin yayınları, 2008.


Herschel B. Chipp (Author), Peter Selz (Contributor), Joshua C. Taylor (Contributor) ‘Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics’, 1984, California Studies Publishing.

Charles HarrisonDr Paul J. Wood, ‘Art in Theory 1900 – 2000: An Anthology of Changing Ideas’,2002, Blackwell Publishing.

Suzi Gablik,  ‘Has Modernism Failed?’, 1985, New York: W.W. Norton & Co., 

Minor, Vernon Hyde, ‘Art History's History. Englewood Cliffs,’, 1994, NJ: Prentice Hall 

Kristine Stiles, ‘Theories and Documents of Contemporary’, Art Berkeley: 1996, University of California Pres. 

H. H Arnason, ‘History of Modern Art New York’, 1998, Harry N. Abrams’,  4th edition,.

Robert Atkins, ‘ArtSpoke: A Guide to Modern Ideas, Movements, and Buzzwords, 1848-1944’,1993, New York: Abbeville Press

Herschel B Chipp, ‘Theories of Modern Art Berkeley’, 1968, University of California Pres.

Diğer Kaynaklar

Sergei Eisenstein. Kısa Film Senaryosu. Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Film Yapım Yöntemlerini Hatırlatma Sözlü anlatım
2. Hafta Film Yapım Yöntemleri (devam) Sözlü anlatım
3. Hafta Film Örneklerinin İncelenmesi Sözlü anlatım
4. Hafta Konu Seçimi Sözlü anlatım
5. Hafta Seçilen Konuların Geliştirilmesi Sözlü anlatım
6. Hafta Ekip Oluşturma / Ara Rapor Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Senaryo Yazımı Uygulama
8. Hafta Mekan Seçimi Uygulama
9. Hafta Ekipman Seçimi Uygulama
10. Hafta Mekana Göre Çekim Saatlerinin Belirlenmesi Uygulama
11. Hafta Mekan İzinleri İçin Ön Görüşmeler Ve İzinlerin Alınması Uygulama
12. Hafta Kesinleşen Mekanlara Göre İş Programını Çıkarmak Uygulama
13. Hafta Oyuncu Senaryo Prova Çalışmaları Uygulama
14. Hafta Durum İzlemesi / Öğrencilerle Birebir Görüşme / Son Rapor Uygulama
15. Hafta Öğrenci Projelerinin Sunumları Uygulama
16. Hafta Öğrenci Projelerinin Sunumları Uygulama
17. Hafta Final Sınavı Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 1 30
ekip çalışması 1 30
Final 1 40


ÖÇ-11. Sanatsal, sosyal ve kültürel ortamdaki iletişimi güçlendirmek, sosyal ve psikolojik temelli sorunları yapıcı bir nedensellik içinde yaklaşmak
ÖÇ-22. Ekip İçinde uyumlu çalışma ve yetkinlik kazanma
ÖÇ-33. Film Yapım Aşamalarını uygulayarak anlamak ve çözmek.
ÖÇ-44. Saha çalışmalarında çıkabilecek problemleri proje yapımını aksatmadan çözebilmek
ÖÇ-55. Yapım süresince karar verme, grup içinde görev alma ve teorik bilgiyi uygulama sayesinde öğrendiğini pekiştirmek
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5