Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sunum Teknikleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV8001 8 Sunum Teknikleri 2/0/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıAlanında seçeceği bir bitirme projesi konusunu yapacağı sunumlarla, hedef kitleye anlaşılır ve ikna edici, etkili bir biçimde, görsel destekler ile aktarması amaçlanmaktadır. İlerde gerçekleştirdiği  iş yaşamında da bu tecrübeyi aktarması hedeflenmektedir.

Ön Koşullar Sunum Teknikleri
Eş Koşullar Sunum Teknikleri
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr. Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 14:00-15:45, 2B/07/09
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ, Perşembe 10:00-12:00, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 

Ders anlatımları, bitirme projesi konusu belirleme, video ve görsel destekle hazırlanan içerik doğrultusunda aktarılacaktır.

Temel Kaynaklar

Aziz, Aysel. (2003). Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim. İstanbul: Turhan.

Erdoğan, İrfan. (2003). Pozitivist Metodoloji. Ankara:Erk.

Erdoğan, İrfan. (2014). Medya Teori ve Araştırmaları. Ankara:Erk.

İslamoğlu, Hamdi. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İzmit: Beta.

Karasar, Niyazi (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Diğer Kaynaklar

Karasar, Niyazi. (2007). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş dersi. Sözlü anlatım
2. Hafta İletişim ve etkili iletişim. Sözlü anlatım
3. Hafta Proje seçimi ve ön hazırlıklar. Sözlü anlatım
4. Hafta Sunum teknikleri ve temel ilkeler. Sözlü anlatım
5. Hafta Sunum için gerekli ekipman ve materyaller. Sözlü anlatım
6. Hafta Proje sunumuna başlangıç: giriş, gelişme, sonuç. Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav. Proje
8. Hafta Hedef odaklı sunum yöntemleri: bilgilendirme, eğitim, motivasyon, proje anlatım vb. Sözlü anlatım
9. Hafta Amacın belirlenmesi ve hedef kitleyi ikna etme. Sözlü anlatım
10. Hafta Taslak ve bir sunum aracı programının uygulamalı kullanımı. Sözlü anlatım
11. Hafta Mac/Keynote, PC/Power Point hakkında bilgilendirme ve örneklem oluşturma. Sözlü anlatım
12. Hafta Öğrenci sunumları I – bitirme proje konuları üzerinden. Uygulama
13. Hafta Öğrenci sunumları II - bitirme proje konuları üzerinden. Uygulama
14. Hafta Sunum hazırlamada hareketli ve durağan görüntüler elde etme yöntemleri. Uygulama
15. Hafta Video enstalasyon. Uygulama
16. Hafta Sınav öncesi genel tekrar ve değerlendirme. Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-11 Bitirme projesini etkili bir biçimde sunabilme becerisini kazanmak.
ÖÇ-22 Soruları cevaplayabilme yetkinliği artırma.
ÖÇ-33 Görsel ve işitsel araçları kullanabilme.
ÖÇ-44 Heyecanla başa çıkabilmeyi ve denetlemeyi öğrenme.
ÖÇ-55 Hedef kitle ile etkili iletişim kurabilme ve konuyu aktarabilme.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5