Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Görsel Tasarım

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV7003 7 Görsel Tasarım 0/2/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin sinema-tv alanında ürettikleri eserlerin basılı görsellerini tasarlamalarını ve üretmelerinini amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin teorik olarak temel grafik tasarım ilkelerini öğrenmeleri ve uygulamalı olarak grafik tasarımı programlarını kullanmaları sağlanacaktır.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Cansu Bilici
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 14:00-15:45, 3C/12/14/16
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 13:00-14:00, 1D-13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders teorik olarak görsel tasarımın tarihi, öğeleri ve ilkerinin anlatılacağı ve bu anlatılanların bilgisayar laboratuvarında uygulamalarla örneklendirilerek destekleneceği bir biçimde işlenecektir.

Temel Kaynaklar

- Becer, Emre. “İletişim ve Grafik Tasarım”. Dost Yayınları, 2011.

 

- Uçar, Tevfik Fikret. “Görsel İletişim ve Grafik Tasarım”. İnkılap Kitapevi, 2014.

 

- Twemlow, Alice. “Grafik Tasarim Ne İçindir ? (Tasarımcının El Kitabı)”. YEM Yayınları, 2008.

Diğer Kaynaklar

- Civcir, Esma. “Temel Tasarım ve Tasarım İlkeleri”. Akademisyen Kitapevi, 2015.

 

- Ambrose, Gavin. “Grafik Tasarımda Tasarım Fikri”. Literatür Yayıncılık, 2013.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtılarak, amaç ve içeriğinin anlatılması. Sözlü anlatım
2. Hafta Görsel tasarımın öğelerinin örneklerle anlatılması. Sözlü anlatım
3. Hafta Görsel tasarımın ilkelerinin tanıtılması. Sözlü anlatım
4. Hafta Görsel tasarım tarihinin anlatılması. Sözlü anlatım
5. Hafta MacOS işletim sisteminin tanıtılması. Sözlü anlatım Uygulama
6. Hafta Adobe Photoshop uygulamasının arayüz tanıtımı. Sözlü anlatım Uygulama
7. Hafta Ara sınav.
8. Hafta Adobe Photoshop uygulaması : Brush tools. Uygulama
9. Hafta Adobe Photoshop uygulaması : Mask. Uygulama
10. Hafta Adobe Photoshop uygulaması : Layer kullanımı. Uygulama
11. Hafta Adobe Photoshop uygulaması : Title tool. Uygulama
12. Hafta A4 boyutunda film afişi tasarlama. Uygulama
13. Hafta 50x70 cm boyutunda film afişi tasarlama. Uygulama
14. Hafta Dvd kapağı tasarlama. Uygulama
15. Hafta Dvd – cd üzeri baskı tasarlama. Uygulama
16. Hafta Baskı süreçlerinin anlatılması. Uygulama
17. Hafta Uygulamalı final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
projeler 1 10
Final 1 50


ÖÇ-11. Görsel tasarım uygulamalarını kullanmak.
ÖÇ-22. Bir tasarım oluştumak için fotoğraf, grafik ve yazıyı bir araya getirmek.
ÖÇ-33. Afiş, kapak gibi görsel tasarımlarla film, belgesel, kısa film gibi eserleri ilişkilendirmek.
ÖÇ-44. Görsel tasarım ilkelerini tanımak.
ÖÇ-55. Görsel tasarımı ilkelerini ve öğelerini uygulamalı olarak pratik etmek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5