Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Medyada Fikri Haklar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV7002 7 Medyada Fikri Haklar 2/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı


Ders kapsamında; iletişim ve özellikle kitle iletişim araçlarında ürünlerin üretimi ve tüketimi konusunda ortaya çıkan hakların korunmasının anlatılması amaçlanmaktadır. Derste ayrıca bilim ve sanat yapıtlarının tanımlanması, yığınsal iletişim ürününün tanımı, bilim ve sanat ürünlerinin bu kapsamda ele alınması, üretim sürecinde koruma gibi konular da işlenecektir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri ÖDr. Öğr. Üyesi Safiye Nur Bağrıaçık
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 09:00-10:45, B1/17
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 11:12:00, 1D-16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, kuramsal alt yapıyı vermek, ödevler vermek, örnek metinleri ve ödevleri tartışmak

Temel Kaynaklar

·         Ersan İlal, Yığınsal İletim Araçları ve Toplum, Beta, 2007.
Cahit Suluk, Sami Karahan, Tahir Saraç, Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 2011. 5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu, Kolektif, 2008. Mehmet Özcan, Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Haklar, 2000.

Diğer Kaynaklar

Armand Mattelart, Michelle Mattalart, İletişim Kuramları Tarihi, İletişim, 2011.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İletişim, iletişim araçları ve yığınsal iletim araçları kavramlarının ele alınması Sözlü anlatım
2. Hafta Toplumsal yapı, teknoloji ve içeriğin düzenlenmesine ilişkin sorunların irdelenmesi Sözlü anlatım
3. Hafta Hukuğun temel kurum ve kavramları. Sözlü anlatım
4. Hafta Özgürlükler, yönetsel yapı, çalışan-çalıştıran ilişkileri, bilim ve sanat ürünleri üzerindeki hakların tartışılması Sözlü anlatım
5. Hafta Özel yaşamın parçası olarak gönderişim korunması konusunun irdelenmesi Sözlü anlatım
6. Hafta Düşünceleri açıklama özgürlüğü; tanımlama, temel ögeler, duyulama ve sınırlamaları konuların tartışılması Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İletişim ve Yığınsal İletim Kurumlarına İlişkin Sahiplik ve Yönetim Yapısı (Basın) Sorunlarının ele alınması Sözlü anlatım
9. Hafta Sinemada sahiplik ve yönetim sorunlarının tartışılması Sözlü anlatım
10. Hafta Türkiye’de Basında sahiplik ve yönetim sorunlarının irdelenmesi Sözlü anlatım
11. Hafta Türkiye’de Sinema ve sahiplik-yönetim sorunlarının tartışılması Sözlü anlatım
12. Hafta Türkiye’de Radyo- Tv’de sahiplik sorunlarının ele alınması Sözlü anlatım
13. Hafta Çok uluslu medya ve fikri haklar konusunun tartışılması Sözlü anlatım
14. Hafta Çok uluslu medya ve fikri haklar konusunun tartışılması Sözlü anlatım
15. Hafta Sosyal medyada fikri haklar konusunun irdelenmesi Sözlü anlatım
16. Hafta Genel Tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 5
Final 1 60


ÖÇ-11. Medyada fikri haklar alanında geliştirilen savları sorgulayabilecek
ÖÇ-22. Medyada fikri haklar alanında geliştirilen yasal düzenlemeleri özümseyecek
ÖÇ-33. Medyada fikri haklar alanında dünyadaki gelişmeleri yorumlayabilecek
ÖÇ-44. Medyada fikri haklar alanında Türkiye’deki gelişmeleri yorumlayabilecek
ÖÇ-55. Kitle iletişim araçlarının etkileri konusunda fikir sahibi olacak
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5