Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Belgesel Film Yapımı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV6004 6 Belgesel Film Yapımı 0/4/0 Z Türkçe 6
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin ilk dönem aldıkları kuramsal ve tarihsel bilgileri doğrultusunda ve yine ilk dönemin sonunda geliştirmeye başladıkları kısa veya orta metraj belgesel filmlerinin çekimini gerçekleştirmeleridir.

Ön Koşullar Belgesel Film Yapımı
Eş Koşullar Belgesel Film Yapımı
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Selda Salman Sakızlı
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 11:00-14:45, 1C/04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör. Selda Salman Sakızlı, Çarşamba, 10:00-12:00, AK1D/13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğrenciler, kendi filmlerinin çekimlerini gerçekleştirebilmek için, ön çalışmalar yapacaklar. Bu ön çalışma, onların araştırmalarını, veri toplamalarını, devlet kurumları ile görüşmelerine yönlendirecektir. Derste karşılaştıkları zorlukları anlatacak, deneyimlerini paylaşacaklar. İlk hafta işlenen dersler, bu zorluklara öğrencileri hazırlayacaktır.

Temel Kaynaklar

Paul Rotha, Belgesel Sinema, İzdüşüm Yayınları, 2000

Bilgin Adalı, Belgesel Sinema, Hil Yayın, 1986

Prof. Dr. Simten Gündeş, Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi, Alfa Yayınları, 1998

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İlk döneminin bitiminden bu yana, öğrencilerin belgesel film konuları hakkında değişikliklerin olup olmadığını konuşmak, dönemin takvimini çizmek Sözlü anlatım
2. Hafta Belgesel film yapımında yönetmen ve çevresi, ekibi, çektiği insan ve mekânlar ile olan ilişkisi. Farklı örnekler üzerinden, yönetmenlerin geliştirmesi gereken hassasiyetlerin ve yaklaşımların konuşulması Sözlü anlatım
3. Hafta elgesel film projelerinin araştırma taslaklarının incelenmesi: konu, öykü, çekim aşamaları Sözlü anlatım
4. Hafta Belgeselde kurgunun önemi Sözlü anlatım
5. Hafta Belgeselde kurgunun önemi: filmlerden kliplerin gösterilmesi Sözlü anlatım
6. Hafta Genel değerlendirme Sözlü anlatım
7. Hafta Çekimlerin başlaması Uygulama
8. Hafta Çekim haftası Uygulama
9. Hafta Çekim haftası Uygulama
10. Hafta Çekim haftası Uygulama
11. Hafta Sınıf içerisinde genel değerlendirme Sözlü anlatım
12. Hafta Çekim haftası Uygulama
13. Hafta Kurgu haftası Uygulama
14. Hafta Kurgu haftası Uygulama
15. Hafta Kurgu haftası Uygulama
16. Hafta Öğrenci belgesellerinin izlenilmesi, tartışılması Sözlü anlatım
17. Hafta Öğrenci belgesellerinin izlenilmesi, tartışılması Sözlü anlatım
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 20
Final 1 60


ÖÇ-11. Bilgisayar ortamında video kurgu programlarını bilir, uygular,
ÖÇ-22. Hareketli görüntü üzerine beceri ve deneyim kazanarak eleştirir.
ÖÇ-33. Belgeselde kurgunun, amacı etkileyecek derecede önemli olduğunu saptamak.
ÖÇ-44. Teorik bilgilerini pratiğe dökerek özgün ürünler ortaya koymak, üretmek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4