Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sinema Göstergebilimi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV6003 6 Sinema Göstergebilimi 2/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı


Bu ders kapsamında göstergebilim öncüleri, kuramları ve sinema göstergebilim ilişkisi çeşitli medya metinleri yardımıyla kapsamlı biçimde ele alınacaktır.
Ön Koşullar Sinema Göstergebilimi
Eş Koşullar Sinema Göstergebilimi
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Ögr. Gör. Makbule Esen Kunt
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 09:00-10:45, 1C/14/14
Görüşme Saatleri ve Yeri Ögr. Gör. Makbule Esen Kunt, Pazartesi, 13:00-15:00, AK1D/14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar Seçil Büker. Sinemada Anlam Yaratma. Hayalperest Yayınevi, 2012 Roland Barthes. Çağdaş Söylenler. Metis Yayıncılık, 2014 Peter Wollen. Sinemada Göstergeler ve Anlam. Metis Yayıncılık, 2014 Christian Metz. Sinemada Anlam Üstüne Denemeler. Hayalperest Yayınevi,2012
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriğinin açıklanması Sözlü anlatım
2. Hafta Göstergebilimin kökenleri: Saussure ve Peirce Sözlü anlatım
3. Hafta Anlam yaratmak Sözlü anlatım
4. Hafta !f İstanbul Bağımsız Film Festivali Sözlü anlatım
5. Hafta Yapısalcılık Sözlü anlatım
6. Hafta Roland Barthes ve Çağdaş Söylenler Sözlü anlatım
7. Hafta Vize Sınavı
8. Hafta Christian Metz ve Sinemada Görsel Göstergebilim Sözlü anlatım
9. Hafta Film Çözümlemesi: Se7en (Türkçe: Yedi) (1995) Sözlü anlatım
10. Hafta Peter Wollen ve auteur-yapısalcılık Sözlü anlatım
11. Hafta Çözümleme. Film: A Clockwork Orange (Türkçe: Otomatik Portakal) (1971) Sözlü anlatım
12. Hafta Öğrenci Sunumları Sözlü anlatım
13. Hafta Öğrenci Sunumları Sözlü anlatım
14. Hafta Öğrencilerin soruları doğrultusunda genel tekrar Sözlü anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Öğrenci Sunumları 1 20
Final 1 30


ÖÇ-12 Göstergebilimsel kuramları tanıyabilecek ve bu kuramlar çerçevesinde analiz yapabilecek.
ÖÇ-23 Göstergebilime yön veren kuramcıların yaklaşımlarının farklılıklarını saptayabilecek ve onların çözümleme yöntemlerini inceleyerek uygulayabilecek.
ÖÇ-34 Göstergebilimin kavramlarını tanımlayabilecek ve değişik alanlarda kullanılan göstergeleri ayırt edebilecek.
ÖÇ-45 Göstergebilim ile diğer sosyal bilimler arasındaki bağlantıyı kurabilecek ve değişik alanlardaki göstergebilimsel uygulamalı tartışabilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4