Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Görsel Kültür

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV6002 6 Görsel Kültür 2/0/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencinin görsel ifade biçimlerini sosyo-kültürel, ekonomik ve politik bağlantılar içinde tartışabilmesini sağlamaktır.

Ön Koşullar Görsel Kültür
Eş Koşullar Görsel Kültür
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Selda Salman Sakızlı
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 09:0010:45, 1C/04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör. Selda Salman Sakızlı, Çarşamba, 10:00-12:00, AK1D/13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı ve görsel kültür metinlerinin çözümlemeleri

Temel Kaynaklar

·         John Berger, Görme Biçimleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2017

·         Roland Barthes, Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik, YKY, İstanbul, 2014

·         Roland Barthes, Camera Lucida, 6:45 Yayınları, İstanbul, 2011

·         Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2016

·         Guy Debord, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2016

 

·         Kevin Robins, İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013

Diğer Kaynaklar

§  Jacques Ranciére, Görüntüleri Yazgısı, Versus Yayınları, İstanbul, 2008)

§  Marita Sturken, Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press, 2009

§  Maurice Merleau-Pony, Göz ve Tin, Metis Yayınları, İstanbul, 2006

§  Jonathan Crary, Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite, Metis Yayınları, İstanbul, 2001

§  Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, Agora Yayınları, İstanbul, 2011

 

§  WJT Mitchell, “Showing Seeing: a Critique of Visual Culture”, Journal of Visual Culture 1.2,  2002, s. 165-181.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin kapsam amaç ve içeriğinin aktarılması Sözlü anlatım
2. Hafta Çoğaltılan imge ve imgenin her yerdeliği Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
3. Hafta İmge ve görsel kültür Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
4. Hafta Tarihsel ve toplumsal kodların görme biçimlerimize etkisi Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
5. Hafta Görüntünün anlattıkları ve anlam Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
6. Hafta Gerçeğin yerini alan imgeler Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
7. Hafta Ara Sınav yazılı sınav
8. Hafta Görsel kültür ve sokak sanatı Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
9. Hafta Simülakrlar ve simülasyon Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
10. Hafta Gösteri toplumu Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
11. Hafta Gösteri toplumu üzerine yorumlar Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
12. Hafta İmgenin talepleri Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
13. Hafta İmaj teknolojileri ve görsel kültür Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
14. Hafta İmajlar hala bizi çekiyor mu? Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
15. Hafta Genel değerlendirme Sözlü anlatım, görsel örnekleme, tartışma
16. Hafta Final yazılı sınav
17. Hafta Final yazılı sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11 Resim, film, fotoğraf ve sokak sanatı arasındaki çok yönlü ilişkileri kurabilip, değerlendirebilecek.
ÖÇ-22 Sanatın farklı alanlarında üretilen eserleri yorumlayabilecek ve tartışabilecek.
ÖÇ-33 Farklı sanat dallarının kültür ile ilişkilerini kurabilecek ve analiz yapabilecek.
ÖÇ-44 Tarih boyunca değişen görme biçimlerini değerlendirebilecek.
ÖÇ-55 Kendini görsel olarak ifade edebilme yetisini kazanacak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5