Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Film Eleştirisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV6001 6 Film Eleştirisi 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıDers kapsamında; klasik dönemden günümüze, eleştiri kuramlarının filmlere uygulanarak kapsamlı biçimde tartışılması amaçlanmaktadır. Araştırma, kaynak taraması, okumalar, bireysel ve toplu çalışmalar yoluyla; eleştiri kuramlarının filmlere uygulanması hedeflenmektedir.

Ön Koşullar Film Eleştirisi
Eş Koşullar Film Eleştirisi
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan Taş Öz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 10:00-12:45, 1C/04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ, Perşembe 10:00-12:00, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Kuramsal alt yapıyı vermek. Örnekler izlemek. Ödevler vermek. Sınıfta filmleri ve ödevleri tartışmak

Temel Kaynaklar

·         Zafer Özden, Film Eleştirisi, Afa, 2004.

·         Okan Ormanlı, Türk Sinemasında Eleştiri, Bileşim, 2005.

Diğer Kaynaklar

Seçil Büker, Y. Gürhan Topçu (Der.). Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri Kırmızı Kedi, 2010. Ertan Yılmaz, ‘Filmde Yöntem ve Eleştiri’, Deki, 2011.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Eleştiri kavramının irdelenmesi ve tartışılması. Sözlü anlatım
2. Hafta Sanat ve eleştiri ilişkisinin tartışılması Sözlü anlatım
3. Hafta Eleştiri kuramlarının ele alınması Sözlü anlatım
4. Hafta Eleştiri kuramlarının ele alınması Sözlü anlatım
5. Hafta Film eleştirisi örneklerinin irdelenmesi Sözlü anlatım
6. Hafta Film eleştirisi örneklerinin irdelenmesi Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Film eleştirisi ödevi Uygulama
9. Hafta Derste örnek filmlerin izlenmesi Uygulama
10. Hafta Derste örnek filmlerin izlenmesi Uygulama
11. Hafta Derste izlenen filmlerin tartışılması Uygulama
12. Hafta Derste izlenen filmlerin tartışılması Uygulama
13. Hafta Örnek filmlerin eleştirilerinin yazılması Uygulama
14. Hafta Öğrencilerin yazdığı eleştirilerin tartışılması Uygulama
15. Hafta Öğrencilerin yazdığı eleştirilerin tartışılması Uygulama
16. Hafta Genel Tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 5
Final 1 60


ÖÇ-11. Eleştiri becerisi kazandırmak
ÖÇ-22 Sinema eserlerinin sorgulanmasını sağlamak
ÖÇ-33. Sinemayı diğer disiplinlerle ilişkilendirmek
ÖÇ-44. Çağdaş ve klasik eserleri yorumlamak
ÖÇ-55. Klasik eleştiriye hakimiyet.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5