Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Senaryoda Karakter Yaratma

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV5004 5 Senaryoda Karakter Yaratma 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin film senaryosunun dramatik bileşenlerinden biri olarak “Karakter” olgusunu tanımalarını, senaryoda karakter yaratmanın temel dramatik ve estetik yönlerini kavramalarını ve özgün bir karakter yaratmalarını sağlamaktır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar Arş. Gör. Cangül Akdaş
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 15:00-17:45, 3C/11/13/15,
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 12:30-13:30, 1D-16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı,  film izleyip tartışma ve değerlendirme, uygulamalı olarak yazım çalışması yapma, sınıf içerisinde sunum ve tartışma yoluyla her öğrencinin kendi özgün eserini yaratmasını sağlama.

Temel Kaynaklar

Wendell Wellman. Senaryo Yazarının Yol Haritası. Altıkırkbeş Yayınları. 2010.

John Costello. Senaryo Yazımı. Kalkedon Yayıncılık. 2009.

Nebat Yağız. Türk Sinemasında Karakterler ve Tipler. İşaret Yayınları. 2000.

Diğer Kaynaklar

James Wood. Kurmaca Nasıl İşler?. Ayrıntı Yayınları. 2011.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriği ve genel işleyişi hakkında bilgi verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Bir film senaryosunun temel dramatik bileşenleri Sözlü anlatım
3. Hafta Film senaryosunun temel anlatı bileşenleri Sözlü anlatım
4. Hafta Film senaryosunun dramatik ve anlatısal bileşeni olarak “karakter” olgusu Sözlü anlatım
5. Hafta Karakter olgusunun filmin diğer anlatısal ve dramatik bileşenleri ile ilgisi Sözlü anlatım
6. Hafta Bir film senaryosu için karakter geliştiriminin temel ilkeleri Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Bir film senaryosu için karakter geliştiriminin temel ilkeleri Sözlü anlatım
9. Hafta Karakter olgusu anlamında öne çıkan bir filmin izlenmesi ve incelenmesi Sözlü anlatım
10. Hafta Bir film senaryosunda karakter yaratırken oluşturulacak sosyolojik motivasyonlar Sözlü anlatım
11. Hafta Bir film senaryosunda karakter yaratırken oluşturulacak psikolojik motivasyonlar Sözlü anlatım
12. Hafta Bir film senaryosunda karakter yaratırken oluşturulacak fizyolojik motivasyonlar Sözlü anlatım
13. Hafta Sosyolojik-psikolojik ve fizyolojik bir bütün olarak “karakter”in yaratılması Sözlü anlatım
14. Hafta Karakter ve dialog Sözlü anlatım
15. Hafta Öğrencilerin dönem boyunca özgün olarak geliştirmiş oldukları karakterin sunumu ve tartışılması Sözlü anlatım
16. Hafta Genel tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 20
Final 1 50


ÖÇ-11 Bir film senaryosunun temel dramatik ve anlatısal bileşenlerini çözümleyecek
ÖÇ-22 Karakter olgusunun film anlatısına ve dramatik yapısına olan katkısını analiz edebilecek
ÖÇ-33 Yaratıcı olabilmenin temel gereklerini deneyimleyecek
ÖÇ-44 Bir film senaryosunda karakter yaratırken gerekli temel anlatısal ve esetik bileşenlere hakim olacak
ÖÇ-55 Dersten edindiği birikimlerle özgün bir film karakteri yaratacak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5