Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kısa Film Yapımı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV5002 5 Kısa Film Yapımı 0/4/0 Z Türkçe 6
Dersin Amacı


Bu dersin amacı, bir kısa film çekimine başlamadan çekim öncesi hazırlıkların neler olduğu, bir yapım dosyasının nasıl hazırlandığını öğrencilere göstererek, kendi kısa filmlerinin çekimlerine hazırlamak, çekmelerini sağlamaktır
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Ulaş Cihan Şimşek
Asistanlar Arş. Gör. Can Ertan
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba - 09:00-11:45 - 4C/16/18
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba 12:00-13:00 1D/14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğrenciler, kendi filmlerinin çekimlerini gerçekleştirebilmek için, ön çalışmalar yapacaklar. Bu ön çalışma, onların araştırmalarını, veri toplamalarını, devlet kurumları ile görüşmelerine yönlendirecektir. Derste karşılaştıkları zorlukları anlatacak, deneyimlerini paylaşacaklar. İlk hafta işlenen dersler, bu zorluklara öğrencileri hazırlayacaktır.

Temel Kaynaklar

Abdulkadir Candemir. Video Kamera: Stüdyo Ortamları ve Dış Çekimler. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 2008

David Irving, Peter W. Rea, Sinema ve Videoda Kısa Film 1, Es Yayınları, 2004

David Irving, Peter W. Rea, Sinema ve Videoda Kısa Film 2, Es Yayınları, 2004

David Irving, Peter W. Rea, Sinema ve Videoda Kısa Film 3, Es Yayınları, 2004

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kısa Film Nedir? Dünyadan örnekler Sözlü anlatım
2. Hafta Yapım süreçlerinin anlatımı Sözlü anlatım
3. Hafta Yapım dosyasının hazırlanması: mekân ve oyuncu seçimi, izin belgelerinin istenmesi, takvimlerin hazırlanması, bütçe çıkartmak vs. Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Yapım dosyasının hazırlanması: mekân ve oyuncu seçimi, izin belgelerinin istenmesi, takvimlerin hazırlanması, bütçe çıkartmak vs. Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Storyboard nedir, nasıl hazırlanır? Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Öğrencilerin kısa film fikirlerinin sunumu ve tartışılması Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav Proje
8. Hafta Bir kısa filmin yapım aşamasına geçmeden önce yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gerekilen noktalar ve öğrenci filmlerinin çekimlerinin başlanması Sözlü anlatım
9. Hafta Bir kısa filmin yapım aşamasına geçmeden önce yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gerekilen noktalar ve öğrenci filmlerinin çekimlerinin başlanması Sözlü anlatım
10. Hafta Öğrenci çekimlerinin ilk görüntülerinin sınıfta izlenmesi Sözlü anlatım
11. Hafta Öğrenci çekimlerinin ilk görüntülerinin sınıfta izlenmesi Sözlü anlatım
12. Hafta Çekim haftası Uygulama
13. Hafta Çekim haftası Uygulama
14. Hafta Çekimler esnasında yaşanan zorluklar ve sorunların tartışılması Sözlü anlatım
15. Hafta Türkiye ve dünya çapındaki Kısa film festivallerinin tanıtılması, festivale başvururken dikkat edilmesi gereken noktalar Sözlü anlatım
16. Hafta Öğrenci kısa filmlerinin gösterimi Proje
17. Hafta Final Sınavı Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 50


ÖÇ-11. malzeme kullanımı bilir, düşüncelerini görüntü yolu ile hazırlayıp sunar,
ÖÇ-22. Bilgisayar ortamında video kurgu programlarını bilir, uygular,
ÖÇ-33. Hareketli görüntü üzerine beceri ve deneyim kazanarak eleştirir.
ÖÇ-44. Kısa film alanında profesyonel anlatım biçimlerinin ve özgün, alternatif anlatım biçimlerinin gelişimi sağlar.
ÖÇ-55. Bir fikirden yola çıkarak, bir hikâyenin görsel olarak nasıl anlatılabileceğinin vizyonunun oluşmasına katkıda bulunur.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5