Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Medya Analizleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV5001 5 Medya Analizleri 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıMedya olgusunun tanımlanarak, ders kapsamında, Sinema ve Televizyonda izleyiciye aktarılan görsel iletilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Ece Şakrak
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımları, video ve görsel destekle hazırlanan içerik doğrultusunda aktarılacaktır.

Temel Kaynaklar

Atabek, Ümit ve Gülseren Ş. Atabek. (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri. Ankara:Siyasal.

Erdoğan, İrfan. (2014). Medya Teori ve Araştırmaları. Ankara:Erk.

Rifat, Mehmet. (1998). XX.Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları – 1.Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler. İstanbul:YKY.

Rifat, Mehmet. (1998). XX.Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları – 2.Temel Metinler.  İstanbul:YKY.

Ed.:Özlem Güllüoğlu. (2012). İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri – Görsel Metin Çözümleme. Ankara:Ütopya Yayınevi.  

 

Ed.:Özlem Güllüoğlu. (2012). İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri – Yazılı Metin Çözümleme. Ankara:Ütopya Yayınevi.  

 

Akerson, Fatma (2005). Göstergebilime Giriş. İstanbul:Multilingual.

 

Parsa, Seyide (2008). Film Çözümlemeleri. İstanbul: Multilingual.

 

Giritlioğlu, Yasemin ve Çomak, Nebahat. (2009). Metin Çözümlemeleri. İstanbul:Ayrıntı Yayınları.

Severin, W. and Tankard, J. (1992). Communication Theories: Origins, and Uses In The Mass Media. London: Longman.

Propp, Vladimir. (2008). Masalın Biçimbilimi. Çev.: Mehmet Rifat, Sema Rifat, İstanbul:Türkiye İşbankası Yayınları

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş dersi. Sözlü anlatım
2. Hafta İletişim çalışmalarında araştırma yöntemleri. Sözlü anlatım
3. Hafta Yöntem: Süreç Okulu araştırmaları. Sözlü anlatım
4. Hafta Proje I Dizi Film (Metin analizi) Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Yöntem 1: Sormaca Tekniği Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Yüzüklerin Efendisi izlenecektir. Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Ara sınav. Proje
8. Hafta Yöntem 2: İçerik Analizi. Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Göstergebilim Okulu araştırmaları. Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Yöntem 3: Masal biçimbilimi (V.Propp). Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Yöntem 4: Roland Barthes. Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Yöntem 5: C.Sanders Peirce. Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Yöntem 6: Ferdinand D.Saussure. Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Proje II Sinema (Film analizi) Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Öğrenci sunumları. Proje
16. Hafta Öğrenci sunumları ve değerlendirme. Proje
17. Hafta Final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-11 İzlediği sinema ve televizyon sektöründeki görsel iletileri yorumlayabilme kabiliyetine sahip olmak.
ÖÇ-22 Bilimsel bakış açısı ile yöntem kullanma becerisi kazanmak.
ÖÇ-33 Medya haberlerini iyi analiz edebilmeyi ve günceli takip etmeyi alışkanlık haline getirecek.
ÖÇ-44 Kuram ve kuramcıları öğrenecek.
ÖÇ-55 Sorgulayabilme yetisine sahip olmak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5