Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Staj II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV4005 4 Staj II 0/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı



Öğrencilerin, alanları ile ilgili kurum içinde tanıtım faaliyetleri, doğru tercih ve üniversite tanıtım günleri, organizasyon, kongre, seminer, sempozyum ve workshoplarda çekim ekibinde fotoğraf ve video çekimlerinde yardımcı asistan olarak görev alarak deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Perihan Taş Öz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç. Dr. Okan Ormanlı, Pazartesi, 14:00-16:00, Ataköy Kampüsü, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Staj yapılan kurumda, kurumiçi sinema ve televizyon araç ve teknikleri.

Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Staj yapılan kurumda, kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan uygulamalar Saha çalışması
2. Hafta Staj alanı belirlenerek görevlendirme yapılarak görev anlatılır. Saha çalışması
3. Hafta Görev alınacak lokasyon üzerinde gerekli ekipman ve malzemeler tanıtılır. Saha çalışması
4. Hafta Çekim ekibi ile birlikte görev yerlerine gidilerek çekim gerçekleştirilir. Saha çalışması
5. Hafta Çekim sonrası teknik ekipmanlar kontrol edilerek, malzeme odasına kaldırılır. Saha çalışması
6. Hafta Yapılan çekimler bilgisayar ortamına aktarılarak arşivlenmesi sağlanır. Saha çalışması
7. Hafta Yapılan çekimler kurgulanarak ilgili birimlere teslim edilir. Saha çalışması
8. Hafta Sinema ve televizyon stüdyosu işliği kontrol edilerek, çekimlere hazırlanır. Saha çalışması
9. Hafta Görev alınacak yeni lokasyon üzerinde gerekli ekipman ve malzemeler tanıtılır. Saha çalışması
10. Hafta Çekim ekibi ile birlikte görev yerlerine gidilerek çekim gerçekleştirilir. Saha çalışması
11. Hafta Çekim sonrası teknik ekipmanlar kontrol edilerek, malzeme odasına kaldırılır. Saha çalışması
12. Hafta Yapılan çekimler bilgisayar ortamına aktarılarak arşivlenmesi sağlanır. Saha çalışması
13. Hafta Yapılan çekimler kurgulanarak ilgili birimlere teslim edilir. Saha çalışması
14. Hafta Sinema ve televizyon stüdyosu işliği kontrol edilerek, çekimlere hazırlanır. Saha çalışması
15. Hafta Malzeme odası düzenlemesi ve ekipman temizliği yapılarak çekime hazır hale getirilir. Saha çalışması
16. Hafta Fotoğraf stüdyosu düzenlemesi ve ekipman temizliği yapılarak çekime hazır hale getirilir. Saha çalışması
17. Hafta Staj raporu Saha çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-11 Edindiği bilgileri kurum içinde çekim ekibi koordinatörü tarafından kontrol edilerek deneyimleyecek.
ÖÇ-22 Alanıyla ilgili edindiği bilgileri iş yaşamında pratik edebilecek.
ÖÇ-33 Bilimsel ve uygulayımsal olarak eksiklerini saptayabilecek.
ÖÇ-44 Durumlar, olaylar çerçevesinde karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilecek.
ÖÇ-55 Mesleki açıdan farklı derslerde kazandığı bilgileri içinde bulunduğu duruma göre uyarlayabilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5