Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Film Kuramları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV4004 4 Film Kuramları 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı


Ders kapsamında, Film Kuramlarının başlangıcından günümüze kadar olan temel yaklaşımlarını her kuramın temel makaleleri etrafında ele alınacak,  anlatılacak olan kuramlar örnek filmlerle pekiştirilecek ve verilen ödevlerle öğrencinin kuramsal araştırma yapması da sağlanacaktır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Okan ORMANLI
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 10:00- 11:45, Ataköy Yerleşkesi, 1C/08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç Dr. Okan Ormanlı, Pazartesi 14:00-16:00, Ataköy Yerleşkesi, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı ve film çözümlemeleri

Temel Kaynaklar

Robert Stam, Sinema Teorisine Giriş, Ayrıntı Yayınevı, İstanbul, 2014.

Diğer Kaynaklar

Sanat Olarak Sinema, Rudolf Arnheim, Hil, İstanbul, 2010.

Sinema Nedir, Andre Bazin, Doruk Yayınları, İstanbul, 2011.

J.Dudley Andrew, Sinema Kuramları,  İzdüşüm Yayınları, 2000

Seçil Büker, Y. Gürhan Topçu (Der.), Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2010.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi, film kuramlarına giriş Sözlü anlatım
2. Hafta Rus biçimciliği: Sovyet montaj kuramı – Eisenstein, Pudovkin, Vertov Sözlü anlatım
3. Hafta Sinemada gerçekçilik: Siegfried Kracauer, Andre Bazin Sözlü anlatım
4. Hafta Film gösterimi ve incelenen kuramların değerlendirilmesi Sözlü anlatım
5. Hafta Auteur' kuramı: Cahiers du Cinema üzerine tartışmalar, Peter Wollen, Andrew Sarris. Sözlü anlatım
6. Hafta Film gösterimi ve “auteur” kuramının değerlendirilmesi Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Göstergebilim: Jean Mitry, Christian Mitz, Peter Wollen Sözlü anlatım
9. Hafta Sinema ve Psikanaliz: Sigmund Freud, Jacques Lacan, Laura Mulvey Sözlü anlatım
10. Hafta Sinema ve toplumsal cinsiyet: Feminist kuram ve 'Queer' kuram Sözlü anlatım
11. Hafta Film gösterimi ve toplumsal cinsiyet ve sinema ilişkisinin değerlendirmesi Sözlü anlatım
12. Hafta Post-kolonyel sinema ve kimlik Sözlü anlatım
13. Hafta Film gösterimi ve post-kolonyel sinema üzerine değerlendirmeler Sözlü anlatım
14. Hafta Marksizm, politik sinema ve “üçüncü sinema” Sözlü anlatım
15. Hafta Film gösterimi ve politik sinema üzerine değerlendirmeler Sözlü anlatım
16. Hafta Postmodernizm ve sinema; dijital çağ ve değişen sinema anlayışı Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-11 Sinemada kuramsal yaklaşımları tanımlayabilecek, aralarında bağlantılar kurabilip, değerlendirebilecek.
ÖÇ-22 Temel film kuramları olan Biçimci ve Gerçekçi film kuramlarını inceleyebilecek ve eleştirebilecek.
ÖÇ-33 Öğrendiği kuramları film analizleri yaparak pekiştirip, uygulayabilecek.
ÖÇ-44 Yapısalcılık ve post-yapısalcığının sinema kuramlarındaki karşılığını ve örneklerini analiz edebilecek.
ÖÇ-55 Popüler sinema ve sanat sineması örneklerini farklı kuramlar çerçevesinde inceleyip değerlendirebilecek
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5