Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Film Dili IV

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV4002 4 Film Dili IV 0/4/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıFilm Dili IV dersinde amaç; öğrencilerin Film Dili I-II-III derslerinde öğrendikleri farklı sinema dillerinden istediklerini kullanarak bir kurmaca/belgesel/deneysel kısa film projesi üretmeleri ve bu kısa filme ek olarak her hafta bir grubun kendinden önceki grubun filminin devamını yaparak ilerleteceği bir “zincir film” projesini tamamlamasıdır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Ulaş Cihan Şimşek
Asistanlar Arş. Gör Can Ertan
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 09:00-12:45, Ataköy Yerleşkesi, 1C/03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Uygar Demoğlu , Perşembe, 14:00-16:00, Ataköy Yerleşkesi, AK1D/14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı, kısa film ve zincir film yapımı

Temel Kaynaklar

David Bordwell, Kristin Thompson, Film Sanatı, Deki Yayınevi, Ankara, 2013.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi, kurmaca/belgesel/deneysel film dilleri hakkında tekrar ve kısa film projesinden beklentilerin açıklanması Sözlü anlatım
2. Hafta “Zincir film” projesinin amacının ve işleniş tarzının anlatılması, çalışma planının açıklanması ve zincir film örneklerinin izletilmesi Sözlü anlatım
3. Hafta Zincir Film: Ekip oluşturma ve Zincir film çalışmasına başlamak için ilk görüntünün verilmesi Kısa Film: Çekim öncesi hazırlık aşaması ve ekip oluşturma Sözlü anlatım
4. Hafta Zincir Film: Birinci grubun zincir filminin sunumu Kısa Film: Çekim öncesi hazırlık aşaması ve ekip oluşturma Sözlü anlatım
5. Hafta Zincir Film: İkinci grubun zincir filminin sunumu Kısa Film: Senaryo geliştirme haftası Sözlü anlatım
6. Hafta Zincir Film: Üçüncü grubun zincir filminin sunumu Kısa Film: Senaryo geliştirme haftası Sözlü anlatım
7. Hafta Zincir Film: Dördüncü grubun zincir filminin sunumu Kısa Film: Kompozisyonların oluşturulması Sözlü anlatım
8. Hafta Zincir Film: Beşinci grubun zincir filminin sunumu Kısa Film: Çekim tekniklerine, kamera hareketlerine ve kamera açılarına karar verilmesi Sözlü anlatım
9. Hafta Zincir Film: Altıncı grubun zincir filminin sunumu Kısa Film: Mizansen; dekor, kostüm, oyuncu yönetimi, makyaj, ses, ışık çalışmalarının yapılması Sözlü anlatım
10. Hafta Zincir Film: Yedinci grubun zincir filminin sunumu Kısa Film: Çekime son hazırlık, eksikliklerin giderilmesi ve çekim öncesi sunum Sözlü anlatım
11. Hafta Zincir Film: Sekizinci grubun zincir filminin sunumu Kısa Film: Çekim ve çekilen ham görüntünün sunumu Sözlü anlatım
12. Hafta Zincir Film: Dokuzuncu grubun zincir filminin sunumu Kısa Film: Kurgu ve Müzik eşleme Sözlü anlatım
13. Hafta Zincir Film: Onuncu grubun zincir filminin sunumu Kısa Film: Kurgu ve Müzik eşleme Sözlü anlatım
14. Hafta Tüm grupların projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Sözlü anlatım
15. Hafta Film gösterimi ve çözümlemesi
16. Hafta Film gösterimi ve çözümlemesi
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 20
sınıf çalışması 1 40
Final 1 30


ÖÇ-11 Kurmaca/belgesel/deneysel alanların birinde üretilen kısa filmin kuramsal bakış açısını geliştirebilecek.
ÖÇ-22 Farklı sinema dillerini birbirleriyle ilişkilendirebilecek.
ÖÇ-33 Ortak proje oluşturma yeteneğini kazanacak, iş bölümünü, mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenecek.
ÖÇ-44 Yoğunlaştırılmış çekim programlarıyla kısıtlı sürelerde proje yapmanın zorluklarını deneyimleyip, karşılaştığı problemlere hızlı ve pratik çözümler üretilmeyi öğrenecek.
ÖÇ-55 Ders kapsamında çekeceği kısa film projesinde öğrendiği kavram ve teknikleri kullanıp, pratik edebilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5