Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Raporlama Teknikleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV4001 4 Raporlama Teknikleri 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı



Herhangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunun tespit edilerek, bildirilmesi ve bir araştırmanın yöntemi, bulguları ve sonuçlarının ilgili kişilere raporlar aracılığı ile aktarılmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ZENGİN
Asistanlar Arş. Gör. Duygu Atasoy Aktaş
Ders Gün,Saat ve Yeri Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ZENGİN, Çarşamba, 09:00-10:45, Ataköy Yerleşkesi, 1C/04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ZENGİN, Çarşamba, 14:00-16:00, Ataköy Yerleşkesi, AK
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımları, video ve görsel destekle hazırlanan içerik doğrultusunda aktarılacaktır.
Temel Kaynaklar

Aziz, Aysel. (2003). Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim. İstanbul: Turhan.

Erdoğan, İrfan. (2003). Pozitivist Metodoloji. Ankara:Erk.

Erdoğan, İrfan. (2014). Medya Teori ve Araştırmaları. Ankara:Erk.

İslamoğlu, Hamdi. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İzmit: Beta.

Karasar, Niyazi (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Diğer Kaynaklar

Karasar, Niyazi. (2007). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş dersi. Sözlü anlatım
2. Hafta Ele alınacak konunun araştırma aşamaları ve önemi. Sözlü anlatım
3. Hafta Bilimsel bir makale yazma tekniği. Sözlü anlatım
4. Hafta Kütüphane ve kaynak kullanımı. Sözlü anlatım
5. Hafta Ön araştırma ve gözlem. Sözlü anlatım
6. Hafta Taslak bir sinema konusu hakkında araştırma ödevi. Uygulama
7. Hafta Ara sınav.
8. Hafta Raporlama tekniği. Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Raporlama tekniği devam. Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Ödevlerin değerlendirilmesi.
11. Hafta İnternet ortamında bilimsel araştırma ve raporlandırılması. Sözlü anlatım
12. Hafta Raporlama türleri ve biçimleri. Sözlü anlatım
13. Hafta Tablo ve grafik yöntemi. Sözlü anlatım
14. Hafta Raporların yazılması ve çoğaltılması. Sözlü anlatım
15. Hafta Öğrenci makalelerinin sunumu ve değerlendirme. Sözlü anlatım
16. Hafta Öğrenci makalelerinin sunumu ve değerlendirme. Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-11 Blimsel bir araştırmanın kendine özgü niteliklerini ve zorluklarını kavrayabilme.
ÖÇ-22 Bilimsel bir araştırma yapabilme ve bunu raporlayabilme deneyimine sahip olmak.
ÖÇ-33 Yaratıcı fikirlerini multimedya uygulamalarına dönüştürebilme becerileri edinecek.
ÖÇ-44 Alanlarında gerekli olan araç ve donanımları doğru yer ve zamanda kullanabilmeyi öğrenecek.
ÖÇ-55 Bilgi toplama, kaynak tarama gibi bilgiye ulaşmanın yollarını bilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5