Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Görsel Estetik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV3004 3 Görsel Estetik 1/2/0 Z Türkçe 3
Dersin AmacıGörsel teknolojiyi estetik bir bakış açısı oluşturarak kullanabilme ve üretilen proje ve çalışmalarda teknolojiyle birlikte estetik, güzellik üzerine yorum yapabilme hedeflenmektedir. Görsel öğeler ve onları oluşturan fotoğraf makinaları, kameralar ve tüm teknolojik yeniliklerle uygulamalı olarak görsel estetik değerler öğretmek amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Turhan Yavuz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 09:00-11:45, 4B/03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 13:00-14:00, 1D-16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Bilgisayar ve Uygulamalı ortamda Teorik bilgilendirme ve yoğun pratik uygulama deneyimleri aktarılacaktır.

Temel Kaynaklar

Christopher Pavsek, Utopia of Film : Cinema and Its Futures in Godard, Kluge, and Tahimik, Columbia University Press , 2013

Rudolf Arnheim, Görsel Düşünme, Metis Yayıncılık, 2007
Mario Perniola, 20th Century Aesthetics : Towards A Theory of Feeling, Bloomsbury Academic, 2012

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel giriş, Görsel estetik olgusunun anlatımı. Sözlü anlatım
2. Hafta Estetik Bakış, Sanat ve Görsel Sanat kavramlarının anlatımı. Sözlü anlatım
3. Hafta Seçilen örnek üzerinden kritik etme. Sözlü anlatım
4. Hafta Sanat ve teknolojinin birbiriyle olan ilişkisinin anlatımı. Sözlü anlatım
5. Hafta Fotoğraf ve gerçeklik üzerinde konu anlatımı. Sözlü anlatım
6. Hafta Taslak proje oluşturma ve projelerin incelenmesi. Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav Proje
8. Hafta Görsel algı ve estetik değerlerinin incelenmesi. Sözlü anlatım
9. Hafta Örnek afiş, film ve fotoğrafların incelenmesi ve yorumlanması. Projelerin belirlenmesi. Sözlü anlatım
10. Hafta Projeleri teslim alma ve üzerinde tartışma-değerlendirme. Sözlü anlatım
11. Hafta Fotoğraf çekimleri ile estetik uygulamaları ve bilgisayarda çalışma. Uygulama
12. Hafta Işık, renk, zaman ve kompozisyon oluşturma. Uygulama
13. Hafta Görselleştirme yapabilme ve yorumlayabilme. Uygulama
14. Hafta Yeni bir final projesi. Uygulama
15. Hafta Proje devam. Uygulama
16. Hafta Proje teslim ve dönem sürecinin genel değerlendirilmesi. Uygulama
17. Hafta Final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11 Sinema ve Televizyonda görsellerin estetik değerlenmesini yapabilecek.
ÖÇ-22 Bilgisayar ortamında gerekli programları ileri düzeyde kullanabilme deneyimine sahip olacak.
ÖÇ-33 Kamera, fotoğraf makinesi ve dijital yeni aygıtların günlük yaşamdan kullanım farklılıklarını yaşayacak.
ÖÇ-44 Görsel materyalleri (film, afiş, fotoğraf, program, reklam) değerlendirme yetisini kazanacak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4