Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Film Dili III

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV3002 3 Film Dili III 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı


Film Dili I ve II dersinin devamı olan bu derste amaç; sinemada gerçekçilik, kent senfonileri, Avrupa ve Amerikan sinemasında deneysel yaklaşımlar ve sinemada propaganda konularını öğrencilere aktarmak ve sinema tarihine yön vermiş filmlerden örneklerle bu bilgileri pekiştirmektir. Bu derste ayrıca öğrenciler, çekecekleri bir kısa film projesi ile öğrendiklerini uygulamaya dökme fırsatı bulacaklardır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Ulaş Cihan Şimşek
Asistanlar Arş. Gör. Can Ertan
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 13:00-15:45,1C/08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 12:00-13:00, 1D-14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı, film çözümlemeleri ve kısa film yapımı

Temel Kaynaklar

Durmuş Akbulut. Sinemanın İlkleri: Belgesel ve Deneysel Sinema, Etik, 2011, İstanbul.

Diğer Kaynaklar

David Bordwell, Kristin Thompson, Film Sanatı, Deki Yayınevi, Ankara, 2013.

Esen E. Coşkun, Dünya Sinemasında Akımlar. Phoenix, 2011, Ankara.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi, Film Dili I / II derslerinin genel tekrarı Sözlü anlatım
2. Hafta Sinema ve Gerçeklik: Rudolf Arnheim, Flaherty, Grierson, Vertov Film gösterimi: Film Kameralı Adam (Vertov, 1911), Kuzeyli Nanook (Flaherty,1922) değerlendirme ve tartışma Sözlü anlatım
3. Hafta Kent senfonileri Film gösterimi: Berlin: Bir Kentin Senfonisi (Ruttman, 1927), Karlar Altında Moskova (Pathe, 1909), Nice Hakkında (Vigo, 1930), Manhatta (Sheeler, Strand, 1921), Sadece Saatler (Cavalcanti, 1926), Ekmeksiz Toprak (Bunuel, 1933) değerlendirme ve tartışma Sözlü anlatım
4. Hafta Sinema dili ve propaganda Film gösterimi: İradenin Zaferi (Riefenstahl, 1935) ve Neden Savaşıyoruz? (Capra,1942-1945) değerlendirme ve tartışma Sözlü anlatım
5. Hafta İlk dört hafta içinde yapılan teorik ve uygulama çalışmaların kısa film yapımıyla pekiştirilmesi – Proje geliştirme Sözlü anlatım
6. Hafta Çekim öncesi hazırlık aşaması ve ekip oluşturma, Mizansen; Sanat yönetimi, ses ve ışık üzerine çekim ekipleri ile birebir çalışma Uygulama
7. Hafta Ara Sınav Proje
8. Hafta Çekim haftası Proje
9. Hafta Kurgu ve müzik eşleme ve ham kurgunun sunumu Uygulama
10. Hafta Çekilen filmlerin sunumu Uygulama
11. Hafta Yeni sinema dilleri: İzlenimcilik, Dada ve Gerçeküstücülük 1 Hans Richter, Viking Eggeling, Man Ray, Fernand Léger, René Clair Sözlü anlatım
12. Hafta Yeni sinema dilleri: İzlenimcilik, Dada ve Gerçeküstücülük 2 Henri Chomette, Marcel Duchamp, Germaine Dulac, Hans Richter, Dziga Vertov, Luis Bunuel, Mario Peixoto, Jean Cocteau, Oskar Fischinger, Maya Deren. Sözlü anlatım
13. Hafta Bir sinema dili olarak son dönem deneysel çalışmalara bakış ve değerlendirme Sözlü anlatım
14. Hafta Genel tekrar Sözlü anlatım
15. Hafta Film gösterimi ve çözümlemesi Sözlü anlatım
16. Hafta Film gösterimi ve çözümlemesi Sözlü anlatım
17. Hafta Final Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 20
sınıf çalışması 1 30
Final 1 30


ÖÇ-11 Bir sinema filmini sosyo-kültürel, ekonomik ve tarihsel süreçler içinde değerlendirebilecek ve yorumlayabilecek.
ÖÇ-22 Film dili açısından belgesel ve deneysel sinemanın temel kavramlarını kavrayabilecek.
ÖÇ-33 Film dili olarak belgesel ve deneysel sinemanın gelişim sürecini öğrenebilecek, öncüleri adlandırabilecek ve dünya sinema tarihi içindeki yerlerini saptayabilecek.
ÖÇ-44 Kent, gerçeklik ve propaganda kavramlarının sinemadaki izdüşümlerini tartışabilecek.
ÖÇ-55 Ders kapsamında çekeceği kısa film projesinde öğrendiği kavram ve teknikleri kullanıp, pratik edebilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5