Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İletişim Tarihi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV3001 3 İletişim Tarihi 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacıİletişim Tarihi dersi, iletişim alanında geliştirilen savları/kuramları genel sosyal teori çerçevesinde ele almaktadır. Bu derste özellikle iletişim alanının kurumsallaşmasının boyutlarının ve kitle iletişim alanında yapılmış olan bazı araştırmaların günümüzdeki içerimleriyle tartışılması, böylece öğrencilere eleştirel bir farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Ece Şakrak
Asistanlar Arş. Gör. Can Ertan
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 09:00-10:45, 1C/03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 11:00-12:00, 1D-16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, kuramsal alt yapıyı vermek, ödevler vermek, örnek metinleri ve ödevleri tartışmak

Temel Kaynaklar

·         David Crowley, Paul Heyer, İletişim Tarihi, Siyasal, 2010.

·         Ersan İlal, Yığınsal İletim Araçları ve Toplum, Beta, 2007.

·         Ünsal Oskay, İletişimin ABC’si, Bilgi, 2005.

Diğer Kaynaklar

Armand Mattelart, Michelle Mattalart, İletişim Kuramları Tarihi, İletişim, 2011.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İletişim kavramının irdelenmesi ve tartışılması. Sözlü anlatım
2. Hafta İletişim kavramının irdelenmesi ve tartışılması. Sözlü anlatım
3. Hafta İletişim tarihine giriş Sözlü anlatım
4. Hafta İlk Uygarlıklarda İletişimin incelenmesi Sözlü anlatım
5. Hafta Ortaçağda İletişimin incelenmesi Sözlü anlatım
6. Hafta Sanayi Devrimi öncesi iletişimin tartışılması Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sanayi Devrimi sonrası iletişimin tartışılması Sözlü anlatım
9. Hafta 20.yy’da iletişimin ele alınması Sözlü anlatım
10. Hafta 20.yy’da iletişimin ele alınması Sözlü anlatım
11. Hafta 21.yy’da iletişimin ele alınması Sözlü anlatım
12. Hafta 21.yy’daki kitle iletişim araçlarının ele tartışılması Sözlü anlatım
13. Hafta 21.yy’daki kitle iletişim araçlarının ele tartışılması Sözlü anlatım
14. Hafta İletişim ve internetin ele alınması Sözlü anlatım
15. Hafta Yeni medya ve iletişimin irdelenmesi Sözlü anlatım
16. Hafta Genel Tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 5
Final 1 60


ÖÇ-11. İletişim tarihi alanında geliştirilen savları sorgulayabilecek
ÖÇ-22. İletişim tarihi alanında geliştirilen kuramları özümseyecek
ÖÇ-33. İletişim tarihi alanındaki gelişmeleri yorumlayabilecek
ÖÇ-44. Kitle iletişim araçlarının etkileri konusunda fikir sahibi olacak
ÖÇ-55. Son dönem teknolojik gelişmelerin iletişime olan etkileri konusunda yorum yapabilecek
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5